1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa đông binh sĩ

Cuộn trang

1. Mùa đông [Dm] gió lạnh [C] lùng, gió lạnh [F] lùng [A7] Chim thôi [Gm] bay nhìn mưa [Dm] gió hãi [A7] hùng Ngoài [Dm] xa, ngoài biên cương bao chiến [Bb] binh Ôm súng [Gm] buồn nhớ quê [Dm] hương Trời [A7] gió, gió chi [Gm] cho thêm lạnh [Dm] lùng Thân chiến sĩ [A7] nơi chiến [Dm] trường [C] Mưa đông theo [Bb] gió thét [A7] gào [Gm] Vi vu buồn [Dm] thổi lá cành Buồn vương đây [Bb] đó, chiến [A7] binh người [Dm] ơi! Nào [Dm] ai đang ấm [Gm] no, thấy chăng ngoài chốn [A7] xa [Dm] Một đoàn hùng binh trấn biên [Gm] cương lạnh [Dm] lùng với xa [A7] nhà Nhìn thấy gương xả [Gm] thân lòng đau [A7] xót Thương người chốn [Dm] xa. 2. Miền sơn [Dm] cước gập [C] ghềnh gió ào [F] ào [A7] Muôn quân [Gm] Nam ngoài mưa [Dm] gió thét [A7] gào Đường [Dm] đi đầy cheo leo bên núi [Bb] cao Vang tiếng [Gm] hò giữa mưa [Dm] đông. Trời [A7] rét toán quân [Gm] binh không ngại [Dm] ngùng Cơn gió bão [A7] tê tái [Dm] lòng [C] Xông pha thây [Bb] xác màu [A7] thù [Gm] Gươm thiêng nguyền [Dm] giữ giống dòng Thầm mưa băng [Bb] gió, xá [A7] chi mệnh [Dm] vong Nào [Dm] ai đang ấm [Gm] no, nhớ công người chiến [A7] binh [Dm] Mùa đã về đông chốn biên [Gm] cương lạnh [Dm] lùng với xa [A7] nhà Nhờ gió thôi bớt [Gm] reo niềm ai [A7] oán Thương người chốn [Dm] xa.

Video hướng dẫn