1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa đông im lặng

Cuộn trang

1. [Am] Dòng đời [C] vẫn mãi [D] trôi đi [E7] hoài [Am] Từng ngày [C] vẫn nhớ [D] thương tình yêu [E7] đó Làn [Am] môi ấm [C] êm thiết [G] tha thuở [Am] nào Nụ [F] hôn say [G] đắm ta đã [Am] trao Bàn [F] tay luyến [C] lưu khi [G] ta bắt [Am] đầu Còn [F] như vương [G] vấn mai về [Am] sau. ĐK: Rồi hôm [F] nay đã [G] xa xa [Am] nhau muôn [C] trùng Để rồi từng [F] đêm ai [G] mong ai [D] thương nhớ canh [E7] dài Nhìn trời [F] sao nhớ [G] em em [Am] đang nơi [C] nào Còn nhớ không [F] em ngày [G] xưa yêu [D] thương thuở ban [Am] đầu. 2. [Am] Dòng đời [C] vẫn mãi [D] trôi đi [E7] hoài [Am] Từng ngày [C] vẫn nhớ [D] thương tình yêu [E7] đó Làn [Am] môi ấm [C] êm thiết [G] tha thuở [Am] nào Nụ [F] hôn say [G] đắm ta đã [Am] trao Bàn [F] tay luyến [C] lưu khi [G] ta bắt [Am] đầu Còn [F] như vương [G] vấn mai về [Am] sau.

Video hướng dẫn