1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa đông năm ấy

Cuộn trang

Mùa đông năm [Dm] ấy sao sáng [Bb] soi [A7] cuối [Dm] trời Mùa đông năm [Bb] ấy con Chúa [C7] sinh xuống [F] đời [Am] Nhịp ca véo [Dm] von bao thiên [Bb] thần vang [F] hát [D7] Tôn thờ Ngôi [Gm] Hai giáng [A7] lâm trần [Dm] ai. Con hợp với thiên thần hoà vang câu [F] hát Con hợp [Bb] với thiên [Am] thần hoà vang câu [Dm] hát Mừng sinh nhật [Bb] Chúa vinh [Dm] quang Mừng sinh nhật [F] đấng yêu [Gm] thương Sinh [Bb] nhật từ [A7] ái sáng như công [Dm] bình. Mùa đông năm [Dm] ấy vui tiếng [Bb] ca [A7] nhịp [Dm] nhàng Mùa đông năm [Bb] ấy theo ánh [C7] sao huy [F] hoàng [Am] Tìm hang [Dm] Belem những mục [Bb] đồng mau [F] bước [D7] Tôn thờ Ngôi [Gm] Hai giáng [A7] lâm trần [Dm] ai. Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy [F] Chúa Con hợp [Bb] với mục [Am] đồng cùng thờ lạy [Dm] Chúa Mừng sinh nhật [Bb] đấng cứu [Dm] tinh Mừng sinh nhật [F] đấng uy [Gm] linh Sinh [Bb] nhật ngày [A7] Chúa xuống ơn thái [Dm] bình. Mùa đông năm [Dm] ấy quên lắng [Bb] lo [A7] ưu [Dm] phiền Mẹ [Bb] Maria âu yếm [C7] cung kính [F] nhìn [Am] Nhìn con mới [Dm] sinh dâng tấm [Bb] lòng kính [F] mến [D7] Tôn thờ Ngôi [Gm] Hai giáng [A7] lâm trần [Dm] ai. Con hợp với Ba Vì quỳ đây lạy [F] Chúa Con hợp [Bb] với luôn [Am] sẽ quỳ đây ngắm [Dm] Chúa Mừng sinh nhật [Bb] Chúa Ngôi [Dm] Hai Mừng sinh nhật [F] đấng yên [Gm] say Sinh [Bb] nhật một [A7] lễ đón đưa muôn [Dm] đời. Mùa đông năm [Dm] ấy con Chúa [Bb] xa [A7] cõi [Dm] trời Mùa đông năm [Bb] ấy con Chúa [C7] sinh xuống [F] đời [Am] Ngày xưa có [Dm] hoa những sinh [Bb] nhật con [F] Chúa [D7] Tâm hồn con [Gm] ghi dám [A7] đâu hoài [Dm] nghi. Con quỳ gối ôn lại ngày qua đáng [F] nhớ Con quỳ [Bb] gối cảm [Am] tạ tình yêu quý [Dm] giá Mừng sinh nhật [Bb] Chúa chí [Dm] nhân Mừng sinh nhật [F] Chúa muôn [Gm] năm Sinh [Bb] nhật cùng [A7] với tháng năm vững [Dm] bền. Mừng sinh nhật [Bb] Chúa Ngôi [Dm] Hai Mừng sinh nhật [F] đấng Thiên [Gm] sai Sinh [Bb] nhật một [A7] lễ đáng ghi muôn [Dm] đời.

Video hướng dẫn