1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa đông sắp đến

Cuộn trang

Mùa [Am] đông sắp đến trong thành phố [A7] Buổi [Dm] chiều trời [Am] lạnh Heo [F] mây từng cơn [G] gió bước chân [C] về căn gác [F] nhỏ Nhìn [Dm] xuống công [E] viên Ngồi [Am] xem lá úa trên đường vắng [A7] Buổi [Dm] chiều ngũ [Am] vùi Cô [F] đơn còn theo [G] dấu Những đêm [C] dài nghe tiếng [F] sầu Thì [Dm] thầm với [A7] nhau [A] Cho anh yêu em thêm một lần [Dm] nữa [G] Rồi mai giã [C] từ Mất em đi [F] rồi đời [Em] vắng đi tiếng [A7] cười Mình [Dm] anh ở lại [B7] trong tiếc [E] nuối Mùa [Am] đông sắp đến trong thành phố [A7] Buổi [Dm] chiều trời [Am] lạnh Heo [F] mây từng cơn [G] gió Bước [C] chân về căn gác [F] nhỏ Khi mùa [Dm] đông [E] đến trong thành [Am] phố Cô [F] đơn còn theo [G] dấu Những đêm [C] dài nghe tiếng [F] sầu Khi mùa [Dm] đông [E] đến trong thành [Am] phố

Video hướng dẫn