1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa đông xứ Huế

Cuộn trang

[C] Thăm Huế xa [F] vời lúc trời vào [C] đông Thương Huế u [G] buồn phố gầy mơ [C] mộng Trời mưa [G] ướt lạnh ôi nghe sao Lòng thương [C] nhớ thương nhớ mênh mông Thương tiếng [Em] ai bến sông vọng [Dm] sang Thăm Huế yêu [F] kiều lúc trời vào [C] mưa Thương Huế thương [G] nhiều biết nào cho [C] vừa Nụ cười [G] cô gái trên Sông Hương Còn vương [C] vấn ai khách tha phương Ôi luyến [G] lưu trăm ngàn nhớ [C] thương Ơi hò ơi hò hò [F] ơi Sông Hương nước trôi hữu [Dm] tình Xuôi [G] về qua miền Bao [C] Vinh Đưa [F] ai quay về Bến [C] Ngự Hò hò [Dm] ơi ơi hò hò [Em] ơi Qua [F] đây Còn nhớ Trường [G] Tiền Sáu nhịp nối liền Hương [C] Giang Ơi [G] hò ơi [Dm] hò! [G] Xa Huế thân yêu nhớ nhiều ai [C] ơi Nhớ bến sông [G] Hương nhớ hoài con [C] đò Hẹn ngày [G] mai về thăm kinh đô Để vương [C] vấn thôi vấn vương ta Ôi nhớ [G] thương Huế đẹp Huế [C] thơ.

Video hướng dẫn