highlight chords
[Dm] Ôi ngọn gió đông [G] về
Thổi lạnh đầu [Gm] sông
Buồn dâng trên bến [Am] mêng mông
[C] Ai ra ngoài xứ [Am] xa để giờ người [Dm] ta
Chiều [Am] nhìn cơn gió đông [Dm] qua
Gió [Dm] ơn, nỡ đem tình [G] buồn
Để đầy sầu [Gm] vương
Lời ru đau sót [Am] thêm hơn
[C] Ai gieo tình đắng [Am] cay để rồi chiều [Dm] nay
Lòng [Am] như muối xát ai [Dm] hay
Ngày [G] xưa, khi gió đông qua
Song sắt đôi ta mùa đông như ấm [A7] người ơi
Mà [Am] nay mùa gió đông [C] về
Anh quên câu thề để con [Am] đò
Buồn tiếng đợi chiều [Dm] quê
Còn [G] đâu câu nói yêu đương
Nay cách muôn phương chuyện qua mấy bến [A7] con vương
Dòng [Am] sông rẻ chia bao [C] dòng
Anh cũng thay [Am] lòng 
Giờ chỉ còn cơn gió lạnh chiều [Dm] đông
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa gió đông về

Trương Phi Hùng
[Dm] Ôi ngọn gió đông [G] về
Thổi lạnh đầu [Gm] sông
Buồn dâng trên bến [Am] mêng mông
[C] Ai ra ngoài xứ [Am] xa để giờ người [Dm] ta
Chiều [Am] nhìn cơn gió đông [Dm] qua
Gió [Dm] ơn, nỡ đem tình [G] buồn
Để đầy sầu [Gm] vương
Lời ru đau sót [Am] thêm hơn
[C] Ai gieo tình đắng [Am] cay để rồi chiều [Dm] nay
Lòng [Am] như muối xát ai [Dm] hay
Ngày [G] xưa, khi gió đông qua
Song sắt đôi ta mùa đông như ấm [A7] người ơi
Mà [Am] nay mùa gió đông [C] về
Anh quên câu thề để con [Am] đò
Buồn tiếng đợi chiều [Dm] quê
Còn [G] đâu câu nói yêu đương
Nay cách muôn phương chuyện qua mấy bến [A7] con vương
Dòng [Am] sông rẻ chia bao [C] dòng
Anh cũng thay [Am] lòng 
Giờ chỉ còn cơn gió lạnh chiều [Dm] đông

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com