1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa Hạ Xa

Cuộn trang

[C] [G] Ta nghe trong ti m mùa hạ đến [Am] [Em] [F] S ao nghe thân th ương hôm nao hay đùa vui [C] [F] [G] Góc sân trường… chiều nay xa cách bạn cù ng tôi [C] [G] L uôn mang trong ta bài h ọc cũ [Am] [Em] [F] N gày nào bảo b an cho em tiếng c ô thầy [C] [F] [C] Mong ch o em nên người….ch o em ước mơ tu yệt vời [Am] [Em] Sẽ vẫn mãi nhớ những quán quen h ôm nào [F] [C] Nh ốn nháo náo nức tranh dàn h chỗ [Am] [Em] Rũ nhau ham chơi tới lớp hay m uộn giờ [F] [G] Ngày sau đi muôn nơi vẫn còn nhớ [C] [G] [Am] Cố giấu nước mắt không đ ể ướt mi ai trong ch iều nay [Em] [F] Khi ta chia tay góc lớp thân yêu xa b ao kỉ niệm [C] [F] [G] Cùng với bạn bè... G iờ đây mỗi đứa một ph ương [C] [G] [Am] Sẽ vẫn mãi nhớ chiếc bả ng trắng nơi ghi lời th ầy cô [Em] [F] Mong sao cho ta lớn khô n thêm mai đây sẽ nên người [C] [F] [G] Đã xa rồi… Như ng trong tim ta là đây.. [C] Mù a hạ xa [C] [G] R ồi mai sau lớn khôn vẫn nhớ về [Am] [Em] [F] K ỉ niệm ngà y xưa dấu yêu đ ã xa rồi [C] Mã i không về- [F] [G] Nhưng t rong tim ta còn mang...

Video hướng dẫn