highlight chords
				             [C]        [G]      
Ta nghe trong ti m mùa hạ đến 
 [Am]       [Em]         [F]  
S ao nghe thân th ương hôm nao hay đùa vui 
     [C]      [F]         [G]   
Góc sân trường… chiều nay xa cách bạn cù ng tôi 
 

 [C]           [G]   
L uôn mang trong ta bài h ọc cũ 
 [Am]      [Em]        [F]   
N gày nào bảo b an cho em tiếng c ô thầy 
    [C]         [F]       [C]    
Mong ch o em nên người….ch o em ước mơ tu yệt vời 


  [Am]              [Em]   
Sẽ vẫn mãi nhớ những quán quen h ôm nào 
  [F]            [C]   
Nh ốn nháo náo nức tranh dàn h chỗ 
 [Am]              [Em]   
Rũ nhau ham chơi tới lớp hay m uộn giờ 
 [F]              [G]  
Ngày sau đi muôn nơi vẫn còn nhớ 
 

  [C]          [G]          [Am]   
Cố giấu nước mắt không đ ể ướt mi ai trong ch iều nay 
            [Em]      [F]     
Khi ta chia tay góc lớp thân yêu xa b ao kỉ niệm 
   [C]       [F]          [G]  
Cùng với bạn bè... G iờ đây mỗi đứa một ph ương 
 

 [C]           [G]           [Am]  
Sẽ vẫn mãi nhớ chiếc bả ng trắng nơi ghi lời th ầy cô 
            [Em]        [F]     
Mong sao cho ta lớn khô n thêm mai đây sẽ nên người 
  [C]      [F]         [G]   
Đã xa rồi… Như ng trong tim ta là đây.. 
  [C]    
Mù a hạ xa 
 

 [C]         [G]      
R ồi mai sau lớn khôn vẫn nhớ về 
 [Am]    [Em]       [F]    
K ỉ niệm ngà y xưa dấu yêu đ ã xa rồi 
  [C]      
Mã i không về- 
    [F]        [G]    
Nhưng t rong tim ta còn mang... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa Hạ Xa

				             [C]        [G]      
Ta nghe trong ti m mùa hạ đến 
 [Am]       [Em]         [F]  
S ao nghe thân th ương hôm nao hay đùa vui 
     [C]      [F]         [G]   
Góc sân trường… chiều nay xa cách bạn cù ng tôi 
 

 [C]           [G]   
L uôn mang trong ta bài h ọc cũ 
 [Am]      [Em]        [F]   
N gày nào bảo b an cho em tiếng c ô thầy 
    [C]         [F]       [C]    
Mong ch o em nên người….ch o em ước mơ tu yệt vời 


  [Am]              [Em]   
Sẽ vẫn mãi nhớ những quán quen h ôm nào 
  [F]            [C]   
Nh ốn nháo náo nức tranh dàn h chỗ 
 [Am]              [Em]   
Rũ nhau ham chơi tới lớp hay m uộn giờ 
 [F]              [G]  
Ngày sau đi muôn nơi vẫn còn nhớ 
 

  [C]          [G]          [Am]   
Cố giấu nước mắt không đ ể ướt mi ai trong ch iều nay 
            [Em]      [F]     
Khi ta chia tay góc lớp thân yêu xa b ao kỉ niệm 
   [C]       [F]          [G]  
Cùng với bạn bè... G iờ đây mỗi đứa một ph ương 
 

 [C]           [G]           [Am]  
Sẽ vẫn mãi nhớ chiếc bả ng trắng nơi ghi lời th ầy cô 
            [Em]        [F]     
Mong sao cho ta lớn khô n thêm mai đây sẽ nên người 
  [C]      [F]         [G]   
Đã xa rồi… Như ng trong tim ta là đây.. 
  [C]    
Mù a hạ xa 
 

 [C]         [G]      
R ồi mai sau lớn khôn vẫn nhớ về 
 [Am]    [Em]       [F]    
K ỉ niệm ngà y xưa dấu yêu đ ã xa rồi 
  [C]      
Mã i không về- 
    [F]        [G]    
Nhưng t rong tim ta còn mang... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com