1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa hè an lạc

Cuộn trang

1. Nay hè [Em] sang chim líu lo sau [Am] vườn Ve hòa [D] vang trên nhánh cây ven [Em] đường Xin mẹ [C] cha em từ [D] giã ngôi nhà mái [G] trường [Bm] Em thật [Em] xinh trong áo lam dịu [Am] dàng Trong bình [D] minh em bước đi nhẹ [Em] nhàng Môi cười [C] tươi đón hè [D] tới tình thương chứa [Em] chan. ĐK: [C] Em công phu thật [Em] lâu tan biến [D] mau nỗi đau mê [G] lầm [Am] Cho tham lam sân [D] hận chìm dần vào quên [G] lãng [Em] Trong con tim từ [C] lâu em khắc [D] sâu ước mơ xa [G] vờ [Am] Ham đua tranh danh [G] lợi gây khổ đau cho [Em] người. 2. An lành [Em] thay em sớm hôm học [Am] hành An lành [D] thay em có thêm bạn [Em] lành An lành [C] thay nơi đời [D] sống ta bà giả [G] tạm. Nương hồng [Em] danh em chấp tay kinh [Am] hành Tâm tịnh [D] thanh em sống trong an [Em] lành Ơn thầy [C] cô em nguyện [D] đáp học tu tiến [Em] lên

Video hướng dẫn