1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa hoa tuyết

Cuộn trang

Chậu kiểng hôm [C] qua nay ai [Em] thế cây màu lá [G7] ngà Và tuyết đâu [F] rơi trên cành thông lá ngọn [C] đông phong Kìa muôn tinh [F] tú như ai hát từ [Em] quãng cao Nơi nơi sáng ngời [Dm] ánh sao giăng [G7] mắc khoe ngàn [C] sắc màu Chợt nhớ [C] ra ngay mùa hoa [Em] tuyết năm xưa đã [C] về Ngày lễ [F] Noel nhưng đồn xa khó về thăm [C] em Chạnh khơi thương [F] nhớ em anh giữa mùa giáng [Em] sinh Bơ vơ ngóng người [Dm] chiến binh chắc em [G7] anh đang cầu [C] kinh Lạy [C] Chúa, Chúa cứu thế non [Dm] nước ngàn dâu [Em] bể Chinh chiến lan tràn sơn [F] khê xin giúp cho vượt bến [C] mê Xin [F] cho bao [Am] kẻ ra đi lại [F] về Vợ [Dm] trẻ không hai lần [Em] đò, bầy trẻ không cha sầu [G7] lo Lạy Chúa thương [C] con người yêu [Em] dấu không mòn tấc [G7] lòng Thì dẫu xa [F] nhau nhưng niềm tin Chúa càng [C] thâm sâu Tình chung hai [F] đứa như hoa tuyết mùa giáng [Em] sinh Trung trinh gởi người chiến [Dm] binh tuy cách [G7] xa nhưng mà [C] gần nhau

Video hướng dẫn