highlight chords
				               [Em]       [D]    [C]       [G]    
Có g ió mưa từng cơn trong lò ng, bóng ai xa tầm tay 
           [Em]     [C]      [B7]   
Đêm quất quây mình a nh cô đơn, khóc vì em b ước đi 
 

                             
Đếm tiếng mưa ngoài hiên vô tình, nghe cay đôi mắt buồn 
                               
Gió cuốn theo dòng đời ngược xuôi, khiến phút giây lạnh câm. 
   [Em/C]              [D]      
Giờ có anh ngồi nhớ dĩ vãng, giờ có anh ngồi mơ 
       [Bm]                [Em]      
Giờ có anh n gồi khóc, bao đêm cô đơn nghe tiến g mưa âm thầm 
  [C]       [D]        
Vì em yêu ra đi, vì đôi ta chia ly 
 [G]        [B7]     
H ạnh phúc có khôn g người ơi. 
 

                        
Tìm kiếm bao ngày tháng, tìm kiếm bóng hình ai 
                               
Tìm kiếm trong hồi ức, khi đôi ta chung bước trên con đường 
                    
Giờ cơn mưa rơi rơi, mà vì sao hôm nay 
  [B7]        [Em]    
Chỉ riêng bóng anh m ong chờ. 
   [C]        [D]      [Bm]        [Em]   
Ngườ i vì sao nỡ dối gian nhau, tì nh giờ đây đã quá hư hao 
  [C]                     [B7]       
Mon g chờ vô vọng, ưu phiền trong lòng, làm sao để cố quên em 
 

                         
Giờ có anh ngồi nhớ dĩ vãng, giờ có anh ngồi mơ 
                               
Giờ có anh ngồi khóc, bao đêm cô đơn nghe tiếng mưa âm thầm 
                  
Vì em yêu ra đi, vì đôi ta chia ly 
               
Hạnh phúc có không người ơi. 
 

                        
Tìm kiếm bao ngày tháng, tìm kiếm bóng hình ai 
                               
Tìm kiếm trong hồi ức, khi đôi ta chung bước trên con đường 
                    
Giờ cơn mưa rơi rơi, mà vì sao hôm nay 
               
Chỉ riêng bóng anh mong chờ. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa kí ức

				               [Em]       [D]    [C]       [G]    
Có g ió mưa từng cơn trong lò ng, bóng ai xa tầm tay 
           [Em]     [C]      [B7]   
Đêm quất quây mình a nh cô đơn, khóc vì em b ước đi 
 

                             
Đếm tiếng mưa ngoài hiên vô tình, nghe cay đôi mắt buồn 
                               
Gió cuốn theo dòng đời ngược xuôi, khiến phút giây lạnh câm. 
   [Em/C]              [D]      
Giờ có anh ngồi nhớ dĩ vãng, giờ có anh ngồi mơ 
       [Bm]                [Em]      
Giờ có anh n gồi khóc, bao đêm cô đơn nghe tiến g mưa âm thầm 
  [C]       [D]        
Vì em yêu ra đi, vì đôi ta chia ly 
 [G]        [B7]     
H ạnh phúc có khôn g người ơi. 
 

                        
Tìm kiếm bao ngày tháng, tìm kiếm bóng hình ai 
                               
Tìm kiếm trong hồi ức, khi đôi ta chung bước trên con đường 
                    
Giờ cơn mưa rơi rơi, mà vì sao hôm nay 
  [B7]        [Em]    
Chỉ riêng bóng anh m ong chờ. 
   [C]        [D]      [Bm]        [Em]   
Ngườ i vì sao nỡ dối gian nhau, tì nh giờ đây đã quá hư hao 
  [C]                     [B7]       
Mon g chờ vô vọng, ưu phiền trong lòng, làm sao để cố quên em 
 

                         
Giờ có anh ngồi nhớ dĩ vãng, giờ có anh ngồi mơ 
                               
Giờ có anh ngồi khóc, bao đêm cô đơn nghe tiếng mưa âm thầm 
                  
Vì em yêu ra đi, vì đôi ta chia ly 
               
Hạnh phúc có không người ơi. 
 

                        
Tìm kiếm bao ngày tháng, tìm kiếm bóng hình ai 
                               
Tìm kiếm trong hồi ức, khi đôi ta chung bước trên con đường 
                    
Giờ cơn mưa rơi rơi, mà vì sao hôm nay 
               
Chỉ riêng bóng anh mong chờ. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com