highlight chords
1. Sài [Em] Gòn đang chìm trong [G] mưa 
Hàng [D] me rũ lá ven [Em] đường 
Sài [G] Gòn mưa dài đêm [D] thâu 
Mình [C] em trong căn gác [B7] nhỏ 
Sài [Em] Gòn mưa hoài anh [G] ơi 
Đường [D] mưa ngăn lối chim [Em] chiều 
Sài [G] Gòn mưa buồn câu [D] ru 
Mình [B7] em thao thức nghe [Em] mưa 
ĐK:
Sài [Em] Gòn mưa mưa một [C] mình 
Bơ [D] vơ thân lạc [B7] loài 
Nhạt [Em] nhoà soi [D] qua cửa [C] kính 
Nước [B7] mắt cũng rớt như [Em] mưa 
Sài [Em] Gòn mưa mưa một [G] mình 
Loanh [D] quanh trong lạnh [G] lùng 
Nghẹn [Em] ngào nhạt [D] son phai [C] phấn 
Có [B7] khóc chỉ khóc ta [Em] nghe
2. Sài [Em] Gòn bao giờ thôi [G] mưa 
Người [D] xưa nhớ lối quay [Em] về 
Sài [G] Gòn mong ngày mưa [D] qua 
Đường [C] xa xôi như hoá [B7] gần 
Sài [Em] Gòn mưa hoài anh [G] ơi 
Tìm [D] đâu chút nắng cho [Em] đời 
Sài [G] Gòn mưa sầu thêm [D] khơi 
Mình [B7] em ôm giá băng [Em] trôi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa một mình

Thạch Tuyền
1. Sài [Em] Gòn đang chìm trong [G] mưa 
Hàng [D] me rũ lá ven [Em] đường 
Sài [G] Gòn mưa dài đêm [D] thâu 
Mình [C] em trong căn gác [B7] nhỏ 
Sài [Em] Gòn mưa hoài anh [G] ơi 
Đường [D] mưa ngăn lối chim [Em] chiều 
Sài [G] Gòn mưa buồn câu [D] ru 
Mình [B7] em thao thức nghe [Em] mưa 
ĐK:
Sài [Em] Gòn mưa mưa một [C] mình 
Bơ [D] vơ thân lạc [B7] loài 
Nhạt [Em] nhoà soi [D] qua cửa [C] kính 
Nước [B7] mắt cũng rớt như [Em] mưa 
Sài [Em] Gòn mưa mưa một [G] mình 
Loanh [D] quanh trong lạnh [G] lùng 
Nghẹn [Em] ngào nhạt [D] son phai [C] phấn 
Có [B7] khóc chỉ khóc ta [Em] nghe
2. Sài [Em] Gòn bao giờ thôi [G] mưa 
Người [D] xưa nhớ lối quay [Em] về 
Sài [G] Gòn mong ngày mưa [D] qua 
Đường [C] xa xôi như hoá [B7] gần 
Sài [Em] Gòn mưa hoài anh [G] ơi 
Tìm [D] đâu chút nắng cho [Em] đời 
Sài [G] Gòn mưa sầu thêm [D] khơi 
Mình [B7] em ôm giá băng [Em] trôi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com