1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa một mình

Cuộn trang

1. Sài [Em] Gòn đang chìm trong [G] mưa Hàng [D] me rũ lá ven [Em] đường Sài [G] Gòn mưa dài đêm [D] thâu Mình [C] em trong căn gác [B7] nhỏ Sài [Em] Gòn mưa hoài anh [G] ơi Đường [D] mưa ngăn lối chim [Em] chiều Sài [G] Gòn mưa buồn câu [D] ru Mình [B7] em thao thức nghe [Em] mưa ĐK: Sài [Em] Gòn mưa mưa một [C] mình Bơ [D] vơ thân lạc [B7] loài Nhạt [Em] nhoà soi [D] qua cửa [C] kính Nước [B7] mắt cũng rớt như [Em] mưa Sài [Em] Gòn mưa mưa một [G] mình Loanh [D] quanh trong lạnh [G] lùng Nghẹn [Em] ngào nhạt [D] son phai [C] phấn Có [B7] khóc chỉ khóc ta [Em] nghe 2. Sài [Em] Gòn bao giờ thôi [G] mưa Người [D] xưa nhớ lối quay [Em] về Sài [G] Gòn mong ngày mưa [D] qua Đường [C] xa xôi như hoá [B7] gần Sài [Em] Gòn mưa hoài anh [G] ơi Tìm [D] đâu chút nắng cho [Em] đời Sài [G] Gòn mưa sầu thêm [D] khơi Mình [B7] em ôm giá băng [Em] trôi

Video hướng dẫn