1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa mưa đi qua

Cuộn trang

1. Anh dìu em [Am] về Đường về nhà [F] em qua [G] phiến đá xanh [Am] xao Con đường mòn hun hút mắt em [F] sâu [Am] Mưa nhạt mưa [Dm] nhòa mưa đổ mưa [E7] mau 2. Anh dìu em [Am] về Đường xa nhà [F] em mưa [G] ướt lá trên [Am] cao Con đường buồn hun hút gió kêu [F] ca [Am] Mưa nhạt mưa [Dm] nhòa [E7] mưa đổ mưa [Am] sa ĐK: Mưa [Dm] tuôn trên đá khô [Am] mòn Mưa [F] rơi trên bước em [Dm] về Mưa [Bb] như nước mắt đêm [Am] nào Mưa len ướt [E7] gót son rồi mưa [Am] ơi 3. Anh dìu em [Am] về Đường về nhà [F] em mưa [G] lất phất mưa [Am] bay Con đường buồn hun hút đã xanh [F] xao [Am] Mưa nhạt mưa [Dm] nhòa [E7] mưa đổ trên [Am] cao.

Video hướng dẫn