1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa sao sáng

Cuộn trang

Một mùa sao [G] sáng đêm Noel Chúa sinh ra [D] đời [G7] Người hẹn cùng [C] tôi ngày về khi đất nước yên [D] vui Quỳ lạy Mẹ [Em] Maria lòng Mẹ từ [Bm] bi bao la Tấu khúc nhạc [C] lên xin ơn [D7] trên ban cho nhà [G] Nam [D] Rồi mùa đông [G] trước qua mùa đông tiếp theo sau [D] này [G7] Người bạn còn [C] đi mà niềm tin vẫn thắm trên [D] môi Giặc tràn về quê [Em] hương tôi giặc diệt niềm [Bm] tin Kitô Lớp lớp đàn [C] chiên quyết sáng [D7] danh Chúa trên trời [G] cao. [G7] Đêm [C] nay tôi nhớ người xưa trở [Bm] lại Chênh [E7] chếch mùa sao lạc [D] loài Ôi những mùa sao lẻ [C] đôi Cho [Bm] tôi thương [Em] nhớ mùa sao ngày nào Thương [D] những mùa sao hồng [Em] đào Ôi những mùa sao cách [D] xa [D7] Một mùa đông [G] giá hang bêlem Chúa sinh ra [D] đời [G7] Một trời đầy [C] sao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi [D] cao Lạy Mẹ sầu [Em] bi ban ơn người Việt càng [Bm] thương nhau hơn Đất nước này [C] đây sáng đức [D7] tin Chúa trên trời [G] cao.

Video hướng dẫn