highlight chords
1. Đêm nay sương [Gm] lạnh
Hai đứa chung [Eb] chăn chuyền nhau chung điếu [Bb] thuốc [Gm]
Anh hiểu cho [Cm] tôi dẫu rằng mình nhà [D7] binh
Nhưng cũng đôi [F] khi mình mơ mộng một [Bb] lần [Gm]
Những [Cm] đêm nằm thương tình thơ ngây đã [F] qua
Lòng buồn nhiều hơn [Cm] vui
Nên lần đi [Bb] phép cuối [Dm] tuần này gặp [Gm] em.
2. Đã bốn năm [Gm] rồi
Hai đứa tôi [Eb] thương vì chung nhau chí [Bb] hướng [Gm]
Tôi kể anh [Cm] nghe cũng vào mùa sầu [D7] riêng
Buông sách bút [F] nghiên rời xa tuổi ngọc [Bb] ngà [Gm]
Bỏ [Cm] quên người yêu vào đêm không ánh [F] sao
Mà hồn ngỡ chiêm [Cm] bao
Nên mùa chia [Bb] cách cũng [Dm] là mùa sầu [Gm] riêng.
ĐK:
Hôm [D] qua nhận được thư người [G] yêu
Viết [B] cho tôi hỏi [Em] rằng
Anh có [C] nghe ve sầu rưng [Bb] rưng mùa [Gm] hạ
Anh có [Bb] nhớ tôi ta sánh [F] bước trong vườn sầu riêng [D] xưa
Anh [D] ơi mùa sầu riêng đã [G] chín
Nhớ [B] thương cũng chín [Em] mùi
Nhưng chiến [C] chinh mang người [Bb] trai chưa trả [Gm] lại
Đêm vắng [Bb] bóng trong cơn luyến [F] nhớ em hay mộng hay [D] mơ.
3. Khi yêu nhau [Gm] rồi
Hai đứa hai [Eb] nơi làm sao không bối [Bb] rối [Gm]
Nhưng còn quê [Cm] hương khói lửa mịt mờ [D7] xa
Nên dẫu tuy [F] xa người yêu tuổi ngọc [Bb] ngà [Gm]
Trái [Cm] tim đời trai thề dâng cho núi [F] sông
Mộng lòng là chinh [Cm] nhân
Nên mùa chia [Bb] cách cũng [Dm] là mùa sầu [Gm] riêng.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa sầu riêng

Hoàng Trang
1. Đêm nay sương [Gm] lạnh
Hai đứa chung [Eb] chăn chuyền nhau chung điếu [Bb] thuốc [Gm]
Anh hiểu cho [Cm] tôi dẫu rằng mình nhà [D7] binh
Nhưng cũng đôi [F] khi mình mơ mộng một [Bb] lần [Gm]
Những [Cm] đêm nằm thương tình thơ ngây đã [F] qua
Lòng buồn nhiều hơn [Cm] vui
Nên lần đi [Bb] phép cuối [Dm] tuần này gặp [Gm] em.
2. Đã bốn năm [Gm] rồi
Hai đứa tôi [Eb] thương vì chung nhau chí [Bb] hướng [Gm]
Tôi kể anh [Cm] nghe cũng vào mùa sầu [D7] riêng
Buông sách bút [F] nghiên rời xa tuổi ngọc [Bb] ngà [Gm]
Bỏ [Cm] quên người yêu vào đêm không ánh [F] sao
Mà hồn ngỡ chiêm [Cm] bao
Nên mùa chia [Bb] cách cũng [Dm] là mùa sầu [Gm] riêng.
ĐK:
Hôm [D] qua nhận được thư người [G] yêu
Viết [B] cho tôi hỏi [Em] rằng
Anh có [C] nghe ve sầu rưng [Bb] rưng mùa [Gm] hạ
Anh có [Bb] nhớ tôi ta sánh [F] bước trong vườn sầu riêng [D] xưa
Anh [D] ơi mùa sầu riêng đã [G] chín
Nhớ [B] thương cũng chín [Em] mùi
Nhưng chiến [C] chinh mang người [Bb] trai chưa trả [Gm] lại
Đêm vắng [Bb] bóng trong cơn luyến [F] nhớ em hay mộng hay [D] mơ.
3. Khi yêu nhau [Gm] rồi
Hai đứa hai [Eb] nơi làm sao không bối [Bb] rối [Gm]
Nhưng còn quê [Cm] hương khói lửa mịt mờ [D7] xa
Nên dẫu tuy [F] xa người yêu tuổi ngọc [Bb] ngà [Gm]
Trái [Cm] tim đời trai thề dâng cho núi [F] sông
Mộng lòng là chinh [Cm] nhân
Nên mùa chia [Bb] cách cũng [Dm] là mùa sầu [Gm] riêng.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com