1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa sầu riêng

Cuộn trang

1. Đêm nay sương [Gm] lạnh Hai đứa chung [Eb] chăn chuyền nhau chung điếu [Bb] thuốc [Gm] Anh hiểu cho [Cm] tôi dẫu rằng mình nhà [D7] binh Nhưng cũng đôi [F] khi mình mơ mộng một [Bb] lần [Gm] Những [Cm] đêm nằm thương tình thơ ngây đã [F] qua Lòng buồn nhiều hơn [Cm] vui Nên lần đi [Bb] phép cuối [Dm] tuần này gặp [Gm] em. 2. Đã bốn năm [Gm] rồi Hai đứa tôi [Eb] thương vì chung nhau chí [Bb] hướng [Gm] Tôi kể anh [Cm] nghe cũng vào mùa sầu [D7] riêng Buông sách bút [F] nghiên rời xa tuổi ngọc [Bb] ngà [Gm] Bỏ [Cm] quên người yêu vào đêm không ánh [F] sao Mà hồn ngỡ chiêm [Cm] bao Nên mùa chia [Bb] cách cũng [Dm] là mùa sầu [Gm] riêng. ĐK: Hôm [D] qua nhận được thư người [G] yêu Viết [B] cho tôi hỏi [Em] rằng Anh có [C] nghe ve sầu rưng [Bb] rưng mùa [Gm] hạ Anh có [Bb] nhớ tôi ta sánh [F] bước trong vườn sầu riêng [D] xưa Anh [D] ơi mùa sầu riêng đã [G] chín Nhớ [B] thương cũng chín [Em] mùi Nhưng chiến [C] chinh mang người [Bb] trai chưa trả [Gm] lại Đêm vắng [Bb] bóng trong cơn luyến [F] nhớ em hay mộng hay [D] mơ. 3. Khi yêu nhau [Gm] rồi Hai đứa hai [Eb] nơi làm sao không bối [Bb] rối [Gm] Nhưng còn quê [Cm] hương khói lửa mịt mờ [D7] xa Nên dẫu tuy [F] xa người yêu tuổi ngọc [Bb] ngà [Gm] Trái [Cm] tim đời trai thề dâng cho núi [F] sông Mộng lòng là chinh [Cm] nhân Nên mùa chia [Bb] cách cũng [Dm] là mùa sầu [Gm] riêng.

Video hướng dẫn