1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa thơm phố Huế

Cuộn trang

Mưa [C] thơm, trên phố chiều [Am] nay Em về xanh [F] lá hàng cây Hàng cây bên [Dm] đường Mây [C] bay, áo mộng ngày [F] thương Tóc mây tóc mây tháng [Am] nhớ Vấn [Dm] vương vấn vương năm [G] chờ Mưa [C] thơm, xao xuyến vần [Am] thơ Em về tha [F] thiết ngẩn ngơ, ngẩn ngơ câu [Dm] hò Hương [C] Giang lắng đọng dòng [F] mơ Thuở nào, thuở nào lưu [Am] luyến đôi [G] bờ Đôi bờ gọi [C] nhau Mưa [C] thơm, cho Huế dậy [Em] hương [Am] Đón người con [Dm] gái mười thương Mười thương xa [C] về Rộn [Dm] vang tiếng hát đê [G] mê Em về giữ [C] trọn hẹn thề Hẹn thề người [Am] ơi Mưa [C] thơm, nghiêng nón bài [Em] thơ [Am] Góc đường hoa [Dm] trắng Ngày xưa, ngày xưa tan [C] trường Về [Dm] đây, nguồn cội quê [G] hương Thương em bước [C] nhỏ bên [G] đường Bên đường chiều [C] rơi Mưa [C] thơm, xao xuyến vần [Am] thơ Em về tha [F] thiết ngẩn ngơ, ngẩn ngơ câu [Dm] hò Hương [C] Giang lắng đọng dòng [F] mơ Thuở nào, thuở nào lưu [Am] luyến đôi [G] bờ Đôi bờ gọi [C] nhau

Video hướng dẫn