highlight chords
Mưa [C] thơm, trên phố chiều [Am] nay
Em về xanh [F] lá hàng cây
Hàng cây bên [Dm] đường
Mây [C] bay, áo mộng ngày [F] thương
Tóc mây tóc mây tháng [Am] nhớ
Vấn [Dm] vương vấn vương năm [G] chờ
Mưa [C] thơm, xao xuyến vần [Am] thơ
Em về tha [F] thiết ngẩn ngơ, ngẩn ngơ câu [Dm] hò
Hương [C] Giang lắng đọng dòng [F] mơ
Thuở nào, thuở nào lưu [Am] luyến đôi [G] bờ
Đôi bờ gọi [C] nhau
Mưa [C] thơm, cho Huế dậy [Em] hương [Am] 
Đón người con [Dm] gái mười thương
Mười thương xa [C] về
Rộn [Dm] vang tiếng hát đê [G] mê
Em về giữ [C] trọn hẹn thề
Hẹn thề người [Am] ơi
Mưa [C] thơm, nghiêng nón bài [Em] thơ [Am] 
Góc đường hoa [Dm] trắng
Ngày xưa, ngày xưa tan [C] trường
Về [Dm] đây, nguồn cội quê [G] hương
Thương em bước [C] nhỏ bên [G] đường
Bên đường chiều [C] rơi
Mưa [C] thơm, xao xuyến vần [Am] thơ
Em về tha [F] thiết ngẩn ngơ, ngẩn ngơ câu [Dm] hò
Hương [C] Giang lắng đọng dòng [F] mơ
Thuở nào, thuở nào lưu [Am] luyến đôi [G] bờ
Đôi bờ gọi [C] nhau
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa thơm phố Huế

Trương Quang Tuấn
Mưa [C] thơm, trên phố chiều [Am] nay
Em về xanh [F] lá hàng cây
Hàng cây bên [Dm] đường
Mây [C] bay, áo mộng ngày [F] thương
Tóc mây tóc mây tháng [Am] nhớ
Vấn [Dm] vương vấn vương năm [G] chờ
Mưa [C] thơm, xao xuyến vần [Am] thơ
Em về tha [F] thiết ngẩn ngơ, ngẩn ngơ câu [Dm] hò
Hương [C] Giang lắng đọng dòng [F] mơ
Thuở nào, thuở nào lưu [Am] luyến đôi [G] bờ
Đôi bờ gọi [C] nhau
Mưa [C] thơm, cho Huế dậy [Em] hương [Am] 
Đón người con [Dm] gái mười thương
Mười thương xa [C] về
Rộn [Dm] vang tiếng hát đê [G] mê
Em về giữ [C] trọn hẹn thề
Hẹn thề người [Am] ơi
Mưa [C] thơm, nghiêng nón bài [Em] thơ [Am] 
Góc đường hoa [Dm] trắng
Ngày xưa, ngày xưa tan [C] trường
Về [Dm] đây, nguồn cội quê [G] hương
Thương em bước [C] nhỏ bên [G] đường
Bên đường chiều [C] rơi
Mưa [C] thơm, xao xuyến vần [Am] thơ
Em về tha [F] thiết ngẩn ngơ, ngẩn ngơ câu [Dm] hò
Hương [C] Giang lắng đọng dòng [F] mơ
Thuở nào, thuở nào lưu [Am] luyến đôi [G] bờ
Đôi bờ gọi [C] nhau

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com