1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu chết

Cuộn trang

1. Ta ngắt [Dm] đi một cụm hoa thạch [F] thảo Em nhớ [Gm] cho mùa [A7] thu đã chết [Dm] rồi Mùa Thu đã chết, em nhớ [Gm] cho Mùa Thu đã [C7] chết, em nhớ [F] cho Mùa Thu đã [A] chết, đã chết [A7] rồi ĐK: Em nhớ [Dm] cho !! Em nhớ [F] cho Đôi chúng [Bb] ta sẽ [F] chẳng còn nhìn nhau [A7] nữa! Trên cõi đời [Dm] này, trên cõi đời [A7] này Từ nay [Dm] mãi mãi không thấy [Gm] nhau Từ nay [C7] mãi mãi không thấy [F] nhau Từ nay mãi [A7] mãi không thấy [Dm] nhau ... 2. Ta ngắt [Dm] đi một cụm hoa thạch [F] thảo Em nhớ [Gm] cho mùa [A7] thu đã chết [Dm] rồi Ôi ngát [Gm] hương thời gian mùi thạch [Bb] thảo Em nhớ [A7] cho rằng ta vẫn chờ [Dm] em Vẫn chờ [F] em, vẫn chờ [Bb] em , vẫn chờ [A7] em Vẫn [Dm] chờ.... vẫn [A7] chờ... đợi [Dm] em

Video hướng dẫn