1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu còn đó

Cuộn trang

Mùa thu [Em] ơi nghe nói [A] rằng em đã [Em] chết Mùa thu [D] ơi em còn [G] đó hay chết [Em] rồi Em còn [G] đó em còn [Em] đó hay chết [E7] rồi [Am] Thu em hãy [Em] nói em hãy [C] nói nói đôi [B] lời Rằng mùa [Em] thu vẫn sống [A] dài trên sông [Em] núi Hồ thu [D] xưa trăng nhìn [G] nước vẫn sáng [Em] ngời Xin đừng [G] nói xin đừng [Em] nói thu chết [E7] rồi [Am] Không thu vẫn [Em] sống em vẫn [C] sống sống đời [Em] đời [C] [E] [B7] Lạc vào vườn [Em] thu nghe lá [C] vàng rơi xao [E7] xác [Am] Lạc vào vườn [F] thu thương nai [Am] buồn đang ngơ [Em] ngác [Am] Dáng thu [Em] xưa vẫn chưa [D7] mờ vẫn chưa [G] mờ Nói sao [Am6] vừa nói sao vừa nỗi mong chờ đến bao [B7] giờ. Này thu [Em] ơi thương bóng [A] hình em năm [Em] đó Dù thu [D] đi trăng và [G] gió vẫn ngóng [Em] chờ Xin đừng [G] nói xin đừng [Em] nói thu chết [E7] rồi ! [Am] Không thu vẫn [Em] sống đem hình [C] bóng cho cuộc [Em] đời.

Video hướng dẫn