1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu còn nhớ

thơ Tường Vi - nhạc Trần Đại Phước
Nguồn: saigonocean.com