highlight chords
[Am] anh đi vào [A7] đời 
Có [Dm] anh đi vào [F] đời khi mùa thu [E7] tới
Nụ [Am] cười, nụ cười lệ ướt hoen mi
Nụ [Dm] cười gian dối tình [Am] si [F]
Ôi mùa [G] thu ôi mùa [Dm] thu
Mùa [E7] thu không bao giờ [C] chết
Không bao giờ [F] chết anh nhớ không [Am] anh
Ôi mùa [G] thu yêu anh đời [F] đời
Yêu anh đời [Am] đời cuộc tình [Dm] thu còn [Am] đây.
Tiễn [Am] anh ra khỏi [A7] đời 
Tiễn [Dm] anh ra khỏi [F] đời nghe hồn chơi [E7] vơi
Một [Am] lời, một lời vàng đá khắc ghi
Ngàn [Dm] đời ôm mối tình [Am] si
* [Dm] Ôi mùa [E7] thu mùa [Am] thu không bao giờ [E7] chết
Không bao giờ [F] chết anh [Am] ơi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu không bao giờ chết

Trần Văn Bùi
[Am] anh đi vào [A7] đời 
Có [Dm] anh đi vào [F] đời khi mùa thu [E7] tới
Nụ [Am] cười, nụ cười lệ ướt hoen mi
Nụ [Dm] cười gian dối tình [Am] si [F]
Ôi mùa [G] thu ôi mùa [Dm] thu
Mùa [E7] thu không bao giờ [C] chết
Không bao giờ [F] chết anh nhớ không [Am] anh
Ôi mùa [G] thu yêu anh đời [F] đời
Yêu anh đời [Am] đời cuộc tình [Dm] thu còn [Am] đây.
Tiễn [Am] anh ra khỏi [A7] đời 
Tiễn [Dm] anh ra khỏi [F] đời nghe hồn chơi [E7] vơi
Một [Am] lời, một lời vàng đá khắc ghi
Ngàn [Dm] đời ôm mối tình [Am] si
* [Dm] Ôi mùa [E7] thu mùa [Am] thu không bao giờ [E7] chết
Không bao giờ [F] chết anh [Am] ơi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com