1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu không bao giờ chết

Cuộn trang

[Am] anh đi vào [A7] đời Có [Dm] anh đi vào [F] đời khi mùa thu [E7] tới Nụ [Am] cười, nụ cười lệ ướt hoen mi Nụ [Dm] cười gian dối tình [Am] si [F] Ôi mùa [G] thu ôi mùa [Dm] thu Mùa [E7] thu không bao giờ [C] chết Không bao giờ [F] chết anh nhớ không [Am] anh Ôi mùa [G] thu yêu anh đời [F] đời Yêu anh đời [Am] đời cuộc tình [Dm] thu còn [Am] đây. Tiễn [Am] anh ra khỏi [A7] đời Tiễn [Dm] anh ra khỏi [F] đời nghe hồn chơi [E7] vơi Một [Am] lời, một lời vàng đá khắc ghi Ngàn [Dm] đời ôm mối tình [Am] si * [Dm] Ôi mùa [E7] thu mùa [Am] thu không bao giờ [E7] chết Không bao giờ [F] chết anh [Am] ơi.

Video hướng dẫn