1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu không trở lại

Cuộn trang

Em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa thu không trở [C] lại [Am] Em ra đi mùa [Em] thu,[Dm] sương mờ giăng âm [G] u Em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa thu không còn [C] nữa [Am] Đếm lá úa mùa [Em] thu, [G] đỏ sầu ngập tim [C] tôi [C7] [F] Ngày [G] em [C] đi Nghe chơi vơi não [Em] nề Qua [Dm] vườn Luxem [G] bourg Sương [F] rơi che phố [G] mờ Buồn này ai có [C] mua? [F] Từ [Em] chia [Am] ly Nghe [Dm] rơi bao lá [F] vàng Ngập giòng nước sông [Em] Seine Mưa rơi trên phím [G] đàn Chừng nào cho tôi [G7] quên Hôm em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa không trở [C] lại [Am] Lá úa khóc người [Em] đi, [Dm] sương mờ dâng lên [G] mi Em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa lá rơi ngập [C] ngừng [Am] Đếm lá úa sầu [Em] lên, [G] bao giờ cho tôi [C] quên

Video hướng dẫn