highlight chords
Em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa thu không trở [C] lại [Am]
Em ra đi mùa [Em] thu,[Dm] sương mờ giăng âm [G] u 
Em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa thu không còn [C] nữa [Am]
Đếm lá úa mùa [Em] thu, [G] đỏ sầu ngập tim [C] tôi [C7] 
[F] Ngày [G] em [C] đi 
Nghe chơi vơi não [Em] nề 
Qua [Dm] vườn Luxem [G] bourg 
Sương [F] rơi che phố [G] mờ 
Buồn này ai có [C] mua? 
[F] Từ [Em] chia [Am] ly 
Nghe [Dm] rơi bao lá [F] vàng 
Ngập giòng nước sông [Em] Seine 
Mưa rơi trên phím [G] đàn 
Chừng nào cho tôi [G7] quên 
Hôm em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa không trở [C] lại [Am]
Lá úa khóc người [Em] đi, [Dm] sương mờ dâng lên [G] mi 
Em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa lá rơi ngập [C] ngừng [Am]
Đếm lá úa sầu [Em] lên, [G] bao giờ cho tôi [C] quên
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu không trở lại

Phạm Trọng Cầu
Em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa thu không trở [C] lại [Am]
Em ra đi mùa [Em] thu,[Dm] sương mờ giăng âm [G] u 
Em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa thu không còn [C] nữa [Am]
Đếm lá úa mùa [Em] thu, [G] đỏ sầu ngập tim [C] tôi [C7] 
[F] Ngày [G] em [C] đi 
Nghe chơi vơi não [Em] nề 
Qua [Dm] vườn Luxem [G] bourg 
Sương [F] rơi che phố [G] mờ 
Buồn này ai có [C] mua? 
[F] Từ [Em] chia [Am] ly 
Nghe [Dm] rơi bao lá [F] vàng 
Ngập giòng nước sông [Em] Seine 
Mưa rơi trên phím [G] đàn 
Chừng nào cho tôi [G7] quên 
Hôm em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa không trở [C] lại [Am]
Lá úa khóc người [Em] đi, [Dm] sương mờ dâng lên [G] mi 
Em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa lá rơi ngập [C] ngừng [Am]
Đếm lá úa sầu [Em] lên, [G] bao giờ cho tôi [C] quên

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com