1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu mây ngàn

Cuộn trang

Chiều [C] nay có [Dm] mùa thu đi [Em7] về Buồn [G7] vương mây [Em] ngàn giăng khắp [C] lối Mùa [F] thu bơ [Dm7] vơ đến bên [Em] trời Ru tóc em xuôi [Am] nguồn Gọi [C] hồn hong gió thu [G7] buồn. Ngày [C] mai chúng [Dm] mình xa nhau [Em7] rồi Cầm [G7] tay em nhìn sao không [C] nói Chiều [F] nay mưa [Dm7] bay khắp phố [Em7] nhỏ Mưa ướt đôi vai [Am] mềm buồn [G7] lầy lấm gót chân [C] em. Thu [Fm] nay mây [Am] ngàn còn [F] giăng mãi bên [G7] trời Mùa [F] thu lưu luyến bóng dáng ai [Em] đi Đêm [G7] nay bên thềm nhìn [C] anh em khẽ [Am] nói Ngày [G7] mai anh đi [Am] rồi anh [Dm6] có buồn gì [Am] không. Buồn [C] không hỡi [Dm] người đã đi [Em7] rồi Tìm [G7] đâu những [Em] ngày qua êm [C] ấm Người [F] đi theo năm [Dm7] tháng không [Em7] cùng Thương mắt em hay [Am] buồn nhìn [G7] mùa thu chết bên [C] song.

Video hướng dẫn