1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu Paris

Cuộn trang

Mùa [F] thu Paris Trời [C7] buốt ra [F] đi Hẹn [Am] em quán nhỏ Hẹn [Gm] em quán [Dm] nhỏ Rượu [Bb] rưng rưng ly [Bbm] đỏ tràn [Csus4] chề [C7] Mùa [F] thu đêm [Dm] mưa Phố [C7] cũ hè [F] xưa Công [Am] viên lá đổ Công [Gm] viên lá [Dm] đổ Chờ [Bb] mong em gắng [Bbm] khổ từng [Csus4] giờ [C7] Mùa [F] thu âm thầm Bên [Am] vườn Lục [F] Xâm Ngồi [Dm] quen ghế [Gm] đá Ngồi [C7] quen ghế [F] đá Không [Bb] em ôi buốt [F] giá từ [F] tâm Mùa [F] thu nơi [F7] đâu Người [Bb] em mắt [Gm] nâu Tóc [Dm] vàng sợi [Am] nhỏ Tóc [Fmaj7] vàng sợi [Gm] nhỏ Chờ [Bbm] mong em chín [Csus4] đỏ trái [F] sầu Mùa [F] thu Paris Tràn [C7] lấp đôi [F] mi Người [Dm] em gác [Am] trọ Người [Gm] em gác [Bb] trọ Phòng anh đôi gót [Bbm] nhỏ thầm [Csus4] thì [C7] Mùa [F] thu im hơi Son [C7] nhạt đôi [F] môi Ngày [Dm] em trở [Am] lại Ngày [Gm] em trở [Dm] lại Hờn [Bb] căm em hối [Bbm] cải cuộc [Csus4] đời [C7] Mùa [Fm] thu ơi thu Trời [C#] mây âm u Yêu [Fm] người độ lượng Yêu [Ab] người độ lượng Và [Bbm] trong em tâm [C7] tưởng giam [Fm] tù Mùa [Fm] thu Paris Mùa [C#] thu Paris Với [Bbm] tình [F] Thu.

Video hướng dẫn