1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu xa em

Cuộn trang

Ngày [D] đó có một lần đôi môi [Em] em khẽ hỏi [D] anh Tình yêu như chăn [A] gối hay hương [A7] đêm Ngày [D] đó có một lần khi đôi [Em] môi chợt tìm [D] môi Tình yêu như giông [A7] tố qua bốn [D] mùa.[D7] Bây [G] giờ là mùa thu Pari không có [D] em Bây giờ mình xa nhau cuộc đời thôi vắng [A] tênh Em [Em] ơi đừng khóc [G] nữa, đừng tiếc [D] nuối làm gì Em [Gm] ơi tìm đâu thấy đời đã [A] vỡ như [D] mơ. Rồi mai tóc bạc đầu qua bao [Em] nhiêu cuộc bể [D] dâu Tình xin không gian [A] dối không quên [A7] mau Dù [D] mai cuối cuộc đời ta cho [Em] nhau chuyện tình [D] đau Tình xin không im [A7] tiếng qua bốn [D] mùa.

Video hướng dẫn