1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu yêu đương

Cuộn trang

[C] Em muốn đôi [Dm] ta mãi như người [C] tình [Am] Vui đời hẹn [F] hò khi trên dòng [Dm] suối khi trên đồi [G] buồn Nửa đêm thanh [C] vắng dìu đến công [Dm] viên [Am] Đôi trẻ lạc loài trên xác lá [G] vàng mùa thu yêu [C] đương Đường vào [C] Paris có lắm nụ [Em] hồng [Am] Có tiếng thì [C] thầm nhưng em chẳng [Dm] cần Mình sống cho [G] nhau [C] Vượt lòng đại dương [F] mình gặp lại [Dm] đây Sau cơn khát [Am] dài thương nhớ bao [G] ngày tình yêu trong [C] tay Mùa thu [C] ơi Paris [Em] dệt mộng tình [Am] si Khi [C] nghe người đi vào [G] đời Thấy [C] lòng như bớt đơn [F] côi Bờ môi [C] em là [Dm] nguồn tin yêu đắm [F] đuối Ngày [G] thuyền tình vào bến mới Ta sẽ cho nhau tình yêu tuyệt [C] vời [C] Em ước mai [Dm] sau [G] cũng như ngày [C] đầu [Am] Thương lời ngọt [F] ngào Đưa anh vượt [Dm] khỏi cơn đau ngày [G] nào Mùa thu thay [C] lá, mùa nối tơ [Dm] duyên Em nguyện một [F] đời tình ta mãi [G] là mùa thu yêu [C] đương

Video hướng dẫn