highlight chords
[C] Em muốn đôi [Dm] ta mãi như người [C] tình
[Am] Vui đời hẹn [F] hò khi trên dòng [Dm] suối khi trên đồi [G] buồn
Nửa đêm thanh [C] vắng dìu đến công [Dm] viên
[Am] Đôi trẻ lạc loài trên xác lá [G] vàng mùa thu yêu [C] đương
Đường vào [C] Paris có lắm nụ [Em] hồng
[Am] Có tiếng thì [C] thầm nhưng em chẳng [Dm] cần
Mình sống cho [G] nhau
[C] Vượt lòng đại dương [F] mình gặp lại [Dm] đây
Sau cơn khát [Am] dài thương nhớ bao [G] ngày tình yêu trong [C] tay
Mùa thu [C] ơi Paris [Em] dệt mộng tình [Am] si
Khi [C] nghe người đi vào [G] đời
Thấy [C] lòng như bớt đơn [F] côi
Bờ môi [C] em là [Dm] nguồn tin yêu đắm [F] đuối
Ngày [G] thuyền tình vào bến mới
Ta sẽ cho nhau tình yêu tuyệt [C] vời
[C] Em ước mai [Dm] sau [G] cũng như ngày [C] đầu
[Am] Thương lời ngọt [F] ngào
Đưa anh vượt [Dm] khỏi cơn đau ngày [G] nào
Mùa thu thay [C] lá, mùa nối tơ [Dm] duyên
Em nguyện một [F] đời tình ta mãi [G] là mùa thu yêu [C] đương
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu yêu đương

Lam Phương
[C] Em muốn đôi [Dm] ta mãi như người [C] tình
[Am] Vui đời hẹn [F] hò khi trên dòng [Dm] suối khi trên đồi [G] buồn
Nửa đêm thanh [C] vắng dìu đến công [Dm] viên
[Am] Đôi trẻ lạc loài trên xác lá [G] vàng mùa thu yêu [C] đương
Đường vào [C] Paris có lắm nụ [Em] hồng
[Am] Có tiếng thì [C] thầm nhưng em chẳng [Dm] cần
Mình sống cho [G] nhau
[C] Vượt lòng đại dương [F] mình gặp lại [Dm] đây
Sau cơn khát [Am] dài thương nhớ bao [G] ngày tình yêu trong [C] tay
Mùa thu [C] ơi Paris [Em] dệt mộng tình [Am] si
Khi [C] nghe người đi vào [G] đời
Thấy [C] lòng như bớt đơn [F] côi
Bờ môi [C] em là [Dm] nguồn tin yêu đắm [F] đuối
Ngày [G] thuyền tình vào bến mới
Ta sẽ cho nhau tình yêu tuyệt [C] vời
[C] Em ước mai [Dm] sau [G] cũng như ngày [C] đầu
[Am] Thương lời ngọt [F] ngào
Đưa anh vượt [Dm] khỏi cơn đau ngày [G] nào
Mùa thu thay [C] lá, mùa nối tơ [Dm] duyên
Em nguyện một [F] đời tình ta mãi [G] là mùa thu yêu [C] đương

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com