1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thương tay đợi mắt chờ

Cuộn trang

1. Mùa thương trong [B7] mắt trong tay trên [Em] làn tóc Mùa thương chắp [E7] nối tiếng yêu trong [Am] trời mây Một mùa thương [F#7] kết lá với hoa [B7] thơm Cho suối mến dốc yêu [Em] nguồn Cho [D] người không quên nước [B7] non [Em] 2. Một người thương [B7] xót sao anh chưa [Em] về bến Bỏ trời êm [E7] ấm đi mơ khung [Am] trời hoang Để rồi mang [F#7] lấy kiếp sống cô [B7] đơn Tuy lỡ bước chân em [Em] buồn Chốn [B7] đây vừa nở mùa [Em] thương [Am][Em] ĐK: Nhớ [D] nhớ nhớ biết [G] bao là nhớ [C] Những lúc nắng theo hoa dệt [G] thơm Những lúc ánh trăng treo ngọn [Em] tre Đèn nhà soi [B7] sáng cho anh hướng về [Em] 3. Về đây cho [B7] cánh hoa tím thôi [Em] tàn héo Về đây cho [E7] thắm tiếng yêu trong [Am] lòng trai Một đêm nào [F#7] ánh mắt thoáng vui [B7] tươi Bên vách có bóng hai [Em] người Cầm [B7] tay xây đắp ngày [Em] mai [Am][Em]

Video hướng dẫn