1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa trên biển vắng

Nhật Ngân
Mưa trên biển vắng

Nguồn: saigonocean.com