highlight chords
Em còn nhớ không [Em] em 
Một [C] lần em đã đến thăm [Em] tôi 
Trong một sớm thu sang 
Mùa mưa [G] ướt phố thênh [Am] thang 
Mưa từng cơn lạc loài rơi [G] xuống tình muộn [B7] màng 
Cuộc tình [Em] ta đã chết trên [B] tay 
Nghe cơn đau khoác trên linh hồn gầy 
Người về trong một sớm heo [G] may 
Rồi người [B7] đi như kiếp mây [Em] bay 
Trời còn [C] làm nước mắt rơi [Em] mau 
Trên vùng tuổi mưa ngâu 
Người còn nước mắt [Am] rơi mau 
trên vùng tuổi thương [B7] đau 
Người xin hơi thở bên [Em] nhau 
Để [B7] tình còn ấm khi người xa tôi ngàn [Em] đời 
[G] Trời còn làm nước mắt rơi [D] mau 
khi cuộc tình [G] ta đã chết mai sau 
Người [Bm] về còn giữ lấy cơn mê 
Nghe đau lạc [Am] loài trên gót chân [Em] thề 
[G] Cho tôi xin một lần chân em lại [B7] gần 
Để vòng [Bm] tay ôm hết dung [D] nhan 
Buông lên hơi [Em] thở qua cơn chiều tàn 
Tìm lời [B7] ru cho giấc em [Em] ngoan 
Bằng lời [B7] kinh cho kiếp đa [Em] đoan 
Người về [C] nghe tiếng hát âm [Em] vang 
Trên vùng tuổi đa đoan 
Người về nghe [Am] những âm vang 
Trên vùng tuổi cưu mang 
Người đan [B7] hơi thở bên nhau 
Dù trời chưa sáng
Xin tình chưa nghe muộn [Em] màng.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa trên ngày tháng đó

Từ Công Phụng
Em còn nhớ không [Em] em 
Một [C] lần em đã đến thăm [Em] tôi 
Trong một sớm thu sang 
Mùa mưa [G] ướt phố thênh [Am] thang 
Mưa từng cơn lạc loài rơi [G] xuống tình muộn [B7] màng 
Cuộc tình [Em] ta đã chết trên [B] tay 
Nghe cơn đau khoác trên linh hồn gầy 
Người về trong một sớm heo [G] may 
Rồi người [B7] đi như kiếp mây [Em] bay 
Trời còn [C] làm nước mắt rơi [Em] mau 
Trên vùng tuổi mưa ngâu 
Người còn nước mắt [Am] rơi mau 
trên vùng tuổi thương [B7] đau 
Người xin hơi thở bên [Em] nhau 
Để [B7] tình còn ấm khi người xa tôi ngàn [Em] đời 
[G] Trời còn làm nước mắt rơi [D] mau 
khi cuộc tình [G] ta đã chết mai sau 
Người [Bm] về còn giữ lấy cơn mê 
Nghe đau lạc [Am] loài trên gót chân [Em] thề 
[G] Cho tôi xin một lần chân em lại [B7] gần 
Để vòng [Bm] tay ôm hết dung [D] nhan 
Buông lên hơi [Em] thở qua cơn chiều tàn 
Tìm lời [B7] ru cho giấc em [Em] ngoan 
Bằng lời [B7] kinh cho kiếp đa [Em] đoan 
Người về [C] nghe tiếng hát âm [Em] vang 
Trên vùng tuổi đa đoan 
Người về nghe [Am] những âm vang 
Trên vùng tuổi cưu mang 
Người đan [B7] hơi thở bên nhau 
Dù trời chưa sáng
Xin tình chưa nghe muộn [Em] màng.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com