1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa trên phố Huế

Minh Kỳ - Tôn Nữ Thụy Khương
Nguồn: saigonocean.com