1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa trên phố Huế

Cuộn trang

Chiều [C] nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bến [F] đợi Mà mưa [Dm] sao vẫn rơi rơi [G] hoài cho lòng nhớ ai Ngày [Dm] chia tay hôm nao còn đây, nước [F] trên sông hương còn [Dm] đầy Tình đã [G] xa gió mưa u [F] hoài mắt lệ ngắn [C] dài. Chiều [C] mưa trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương kỷ [F] niệm Ngày quen [Dm] nhau dưới chân Thiên [G] Mụ em còn nhớ không Chợ [Dm] Đông Ba khi mình qua lá [F] me bay bay là [Dm] đà Chiều thiết [G] tha có em bên [Dm] mình mà [G] ngỡ hôm [C] qua. Hò [C] ơi ơi [F] hò chiều [Dm] mưa phố [G] buồn Chiều [Am] mưa phố xưa u [F] buồn có ai mong [G] đợi Một [C] người biền biệt nơi [Dm] mô, để [G] nhớ với thương một [C] người. Chiều [C] nay mưa trên phố Huế, biết ai đã quên ai [F] rồi Hạt mưa [Dm] sao vẫn rơi rơi [G] hoài cho lòng u hoài. Ngày [Dm] xưa mưa rơi thì sao, bây [F] chừ nghe mưa lại [Dm] buồn Vì tiếng [G] mưa, tiếng mưa trong [Dm] lòng làm [G] mình cô [C] đơn.

Video hướng dẫn