1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa trên vùng tóc rối

Cuộn trang

1. Mưa qua chiều [C] nay thật [Em] buồn Lạnh [Am] lùng tia nắng xa [Em] xôi [C] Mưa sao lẻ [F] loi bồi [Dm] hồi Chờ [G] em phiến đá đơn [Em] côi [A7] Trời chiều vẫn xa [Dm] xăm Mưa bên [G] thềm để [G7] tôi ngồi trông [C] ngóng Người con gái thơ [Dm] ngây Mắt môi [G] nàng làm ngất ngây hồn tôi. 2. Khi em chợt [C] sang giọt [Em] tình Nhẹ [Am] nhàng rơi ướt tóc [Em] em [C] Môi run hồn [F] nhiên nụ [Dm] cười Chờ [G] mong tiếng nói yêu [Em] kiều [A7] Niềm hạnh phúc rơi [Dm] theo Những muộn [G] phiền phủ [G7] trên vùng tóc [C] rối Đừng để những thương [Dm] đau Thôi phơi [G] bày để [G7] trời bớt nghẹn [C] ngào. ĐK: [C] Tôi muốn [Em] là giọt nước mưa [Dm] kia Trôi [Am] dạt vào vùng tóc đam [Em] mê Trôi nhẹ [F] nhàng vào mắt môi [Em] em [A7] [Dm] Sao vẫn thấy lòng thật [G] buồn Khi tôi còn hiện [G7] hình là con người khô [C] héo. [C] Tôi mãi [Em] là loài én đơn [Dm] côi Bay [Am] dạt vào vùng đất hoang [Em] vu Không một [F] lần hạnh phúc qua [Em] thăm [A7] [Dm] Tôi ước muốn được một [G] lần Cho tôi được cùng [G7] người Để [F] nhớ để [Am] thương để [G7] quên đời buồn [C] đau. 3. Nhưng sao ngày [C] qua đợi [Em] hoài Mà [Am] người sao vẫn xa [Em] xôi [C] Hôm em đầu [F] tiên thẹn [Dm] thùng Bàng [G] hoàng mai biết xa [Em] nhau [Am] Người hãy giữ trên [Dm] môi Mãi nụ [G] cười bờ [G7] môi ngọt thương [C] nhớ Vùng tóc rối mê [Dm] say Tôi chỉ [G] là giọt [G7] buồn rớt lặng [C] câm.

Video hướng dẫn