highlight chords
1. Mưa qua chiều [C] nay thật [Em] buồn 
Lạnh [Am] lùng tia nắng xa [Em] xôi [C]
Mưa sao lẻ [F] loi bồi [Dm] hồi 
Chờ [G] em phiến đá đơn [Em] côi [A7] 
Trời chiều vẫn xa [Dm] xăm 
Mưa bên [G] thềm để [G7] tôi ngồi trông [C] ngóng 
Người con gái thơ [Dm] ngây 
Mắt môi [G] nàng làm ngất ngây hồn tôi. 
2. Khi em chợt [C] sang giọt [Em] tình 
Nhẹ [Am] nhàng rơi ướt tóc [Em] em [C] 
Môi run hồn [F] nhiên nụ [Dm] cười 
Chờ [G] mong tiếng nói yêu [Em] kiều [A7]
Niềm hạnh phúc rơi [Dm] theo 
Những muộn [G] phiền phủ [G7] trên vùng tóc [C] rối
Đừng để những thương [Dm] đau 
Thôi phơi [G] bày để [G7] trời bớt nghẹn [C] ngào. 
ĐK:
[C] Tôi muốn [Em] là giọt nước mưa [Dm] kia 
Trôi [Am] dạt vào vùng tóc đam [Em] mê 
Trôi nhẹ [F] nhàng vào mắt môi [Em] em [A7]
[Dm] Sao vẫn thấy lòng thật [G] buồn 
Khi tôi còn hiện [G7] hình là con người khô [C] héo. 
[C] Tôi mãi [Em] là loài én đơn [Dm] côi 
Bay [Am] dạt vào vùng đất hoang [Em] vu 
Không một [F] lần hạnh phúc qua [Em] thăm [A7]
[Dm] Tôi ước muốn được một [G] lần 
Cho tôi được cùng [G7] người 
Để [F] nhớ để [Am] thương để [G7] quên đời buồn [C] đau. 
3. Nhưng sao ngày [C] qua đợi [Em] hoài 
Mà [Am] người sao vẫn xa [Em] xôi [C]
Hôm em đầu [F] tiên thẹn [Dm] thùng 
Bàng [G] hoàng mai biết xa [Em] nhau [Am] 
Người hãy giữ trên [Dm] môi 
Mãi nụ [G] cười bờ [G7] môi ngọt thương [C] nhớ 
Vùng tóc rối mê [Dm] say 
Tôi chỉ [G] là giọt [G7] buồn rớt lặng [C] câm.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa trên vùng tóc rối

Lê Xuân Trường
1. Mưa qua chiều [C] nay thật [Em] buồn 
Lạnh [Am] lùng tia nắng xa [Em] xôi [C]
Mưa sao lẻ [F] loi bồi [Dm] hồi 
Chờ [G] em phiến đá đơn [Em] côi [A7] 
Trời chiều vẫn xa [Dm] xăm 
Mưa bên [G] thềm để [G7] tôi ngồi trông [C] ngóng 
Người con gái thơ [Dm] ngây 
Mắt môi [G] nàng làm ngất ngây hồn tôi. 
2. Khi em chợt [C] sang giọt [Em] tình 
Nhẹ [Am] nhàng rơi ướt tóc [Em] em [C] 
Môi run hồn [F] nhiên nụ [Dm] cười 
Chờ [G] mong tiếng nói yêu [Em] kiều [A7]
Niềm hạnh phúc rơi [Dm] theo 
Những muộn [G] phiền phủ [G7] trên vùng tóc [C] rối
Đừng để những thương [Dm] đau 
Thôi phơi [G] bày để [G7] trời bớt nghẹn [C] ngào. 
ĐK:
[C] Tôi muốn [Em] là giọt nước mưa [Dm] kia 
Trôi [Am] dạt vào vùng tóc đam [Em] mê 
Trôi nhẹ [F] nhàng vào mắt môi [Em] em [A7]
[Dm] Sao vẫn thấy lòng thật [G] buồn 
Khi tôi còn hiện [G7] hình là con người khô [C] héo. 
[C] Tôi mãi [Em] là loài én đơn [Dm] côi 
Bay [Am] dạt vào vùng đất hoang [Em] vu 
Không một [F] lần hạnh phúc qua [Em] thăm [A7]
[Dm] Tôi ước muốn được một [G] lần 
Cho tôi được cùng [G7] người 
Để [F] nhớ để [Am] thương để [G7] quên đời buồn [C] đau. 
3. Nhưng sao ngày [C] qua đợi [Em] hoài 
Mà [Am] người sao vẫn xa [Em] xôi [C]
Hôm em đầu [F] tiên thẹn [Dm] thùng 
Bàng [G] hoàng mai biết xa [Em] nhau [Am] 
Người hãy giữ trên [Dm] môi 
Mãi nụ [G] cười bờ [G7] môi ngọt thương [C] nhớ 
Vùng tóc rối mê [Dm] say 
Tôi chỉ [G] là giọt [G7] buồn rớt lặng [C] câm.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com