highlight chords
Mùa xuân [Dm] này anh sẽ cưới em 
Bõ thời [Gm] gian cách xa đợi [Dm] chờ 
Ðường sang nhà vang tiếng pháo [Gm] vui 
Theo kiệu [Bb] hoa có đôi phụ [Am] rể 
Còn trông [F] đợi bạn bè dăm [Bb] tên 
Bạn ngoài [Gm] xa đã xa thật [Bb] rồi. [F] Đâu.. [Dm] còn...! 
Mùa xuân [Dm] này anh sẽ cưới em 
Lũ bạn [Gm] xa chắc không kịp [Dm] mời 
Đường chim trời đây đó bốn [Gm] phương 
Đưa đầu [Bb] non giữa đêm vượt [Am] suối 
Nhờ mây [F] trời rồi mình đưa [Bb] tin 
Rằng mùa [Gm] xuân đã nên vợ [Bb] chồng: [F] Đôi [Dm] mình! 
[Am] Mùa thu còn [Dm] đó, mùa [Gm] đông thì chưa [C] sang 
Tình dâng ngút [Bb] ngàn, anh [C] lo gì thời [F] gian
[Am] Mùa thu sẽ [Dm] đến, mùa [Gm] đông rồi qua [C] mau 
[Bb] Ngày vui đến [Am] gần, như nhắc trời vào [Dm] xuân.
Mùa xuân [Dm] này ta sẽ có nhau 
Trong ngày [Gm] vui áo em màu [Dm] hồng 
Màu hy vọng tô thắm áo [Gm] anh 
Màu tình [Bb] yêu ngát trên đồng [Am] lúa 
Màu huy [F] hoàng dịu dàng quê [Bb] hương 
Vào đầu [Gm] xuân chứa chan chuyện [Bb] tình: [F] Đôi [Dm] mình!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa xuân cưới em

Mặc Thế Nhân
Mùa xuân [Dm] này anh sẽ cưới em 
Bõ thời [Gm] gian cách xa đợi [Dm] chờ 
Ðường sang nhà vang tiếng pháo [Gm] vui 
Theo kiệu [Bb] hoa có đôi phụ [Am] rể 
Còn trông [F] đợi bạn bè dăm [Bb] tên 
Bạn ngoài [Gm] xa đã xa thật [Bb] rồi. [F] Đâu.. [Dm] còn...! 
Mùa xuân [Dm] này anh sẽ cưới em 
Lũ bạn [Gm] xa chắc không kịp [Dm] mời 
Đường chim trời đây đó bốn [Gm] phương 
Đưa đầu [Bb] non giữa đêm vượt [Am] suối 
Nhờ mây [F] trời rồi mình đưa [Bb] tin 
Rằng mùa [Gm] xuân đã nên vợ [Bb] chồng: [F] Đôi [Dm] mình! 
[Am] Mùa thu còn [Dm] đó, mùa [Gm] đông thì chưa [C] sang 
Tình dâng ngút [Bb] ngàn, anh [C] lo gì thời [F] gian
[Am] Mùa thu sẽ [Dm] đến, mùa [Gm] đông rồi qua [C] mau 
[Bb] Ngày vui đến [Am] gần, như nhắc trời vào [Dm] xuân.
Mùa xuân [Dm] này ta sẽ có nhau 
Trong ngày [Gm] vui áo em màu [Dm] hồng 
Màu hy vọng tô thắm áo [Gm] anh 
Màu tình [Bb] yêu ngát trên đồng [Am] lúa 
Màu huy [F] hoàng dịu dàng quê [Bb] hương 
Vào đầu [Gm] xuân chứa chan chuyện [Bb] tình: [F] Đôi [Dm] mình!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com