1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa xuân cưới em

Cuộn trang

Mùa xuân [Dm] này anh sẽ cưới em Bõ thời [Gm] gian cách xa đợi [Dm] chờ Ðường sang nhà vang tiếng pháo [Gm] vui Theo kiệu [Bb] hoa có đôi phụ [Am] rể Còn trông [F] đợi bạn bè dăm [Bb] tên Bạn ngoài [Gm] xa đã xa thật [Bb] rồi. [F] Đâu.. [Dm] còn...! Mùa xuân [Dm] này anh sẽ cưới em Lũ bạn [Gm] xa chắc không kịp [Dm] mời Đường chim trời đây đó bốn [Gm] phương Đưa đầu [Bb] non giữa đêm vượt [Am] suối Nhờ mây [F] trời rồi mình đưa [Bb] tin Rằng mùa [Gm] xuân đã nên vợ [Bb] chồng: [F] Đôi [Dm] mình! [Am] Mùa thu còn [Dm] đó, mùa [Gm] đông thì chưa [C] sang Tình dâng ngút [Bb] ngàn, anh [C] lo gì thời [F] gian [Am] Mùa thu sẽ [Dm] đến, mùa [Gm] đông rồi qua [C] mau [Bb] Ngày vui đến [Am] gần, như nhắc trời vào [Dm] xuân. Mùa xuân [Dm] này ta sẽ có nhau Trong ngày [Gm] vui áo em màu [Dm] hồng Màu hy vọng tô thắm áo [Gm] anh Màu tình [Bb] yêu ngát trên đồng [Am] lúa Màu huy [F] hoàng dịu dàng quê [Bb] hương Vào đầu [Gm] xuân chứa chan chuyện [Bb] tình: [F] Đôi [Dm] mình!

Video hướng dẫn