Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa xuân đầu tiên

Cuộn trang

1. Rồi dặt [E7] dìu mùa [Am] xuân theo én về Mùa bình [E7] thường mùa [Am] vui nay đã về Mùa xuân mơ ước [C] ấy đang đến đầu [Am] tiên Với khói [Dm] bay trên [G] sông gà đang gáy trưa bên [C] sông Một trưa [F] nắng vui cho [E] bao tâm [E7] hồn 2. Rồi dặt [E7] dìu mùa [Am] xuân theo én về Người mẹ [E7] nhìn đàn [Am] con nay đã về Mùa xuân mơ ước [C] ấy đang đến đầu [Am] tiên Nước mắt [Dm] trên vai [G] anh giọt sưởi ấm đôi vai [C] anh Niềm vui [F] phút giây như [E7] đang long [Am] lanh ĐK: [C] Ôi giờ [E] phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu [F] tiên [C] Ôi giờ phút trong [E] tay anh đầu tiên một cuộc đời êm [E7] ấm Từ [Am] đây người [C] biết quê [Am] người Từ [Dm] đây người [G7] biết thương [Dm] người Từ [F] đây người [C] biết yêu [E7] người 3. Giờ dặt [E7] dìu mùa [Am] xuân theo én về Mùa bình [E7] thường, mùa [Am] vui nay đã về Mùa xuân mơ ước [C] ấy xưa có về [Am] đâu Với khói [Dm] bay trên [G] sông gà đang gáy trưa bên [Am] sông Một trưa [F] nắng thôi hôm [E7] nay mênh [Am] mông