highlight chords
1. Rồi dặt [E7] dìu mùa [Am] xuân theo én về 
Mùa bình [E7] thường mùa [Am] vui nay đã về 
Mùa xuân mơ ước [C] ấy đang đến đầu [Am] tiên 
Với khói [Dm] bay trên [G] sông gà đang gáy trưa bên [C] sông 
Một trưa [F] nắng vui cho [E] bao tâm [E7] hồn 
2. Rồi dặt [E7] dìu mùa [Am] xuân theo én về 
Người mẹ [E7] nhìn đàn [Am] con nay đã về 
Mùa xuân mơ ước [C] ấy đang đến đầu [Am] tiên 
Nước mắt [Dm] trên vai [G] anh giọt sưởi ấm đôi vai [C] anh 
Niềm vui [F] phút giây như [E7] đang long [Am] lanh 
ĐK: [C] Ôi giờ [E] phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu [F] tiên
[C] Ôi giờ phút trong [E] tay anh đầu tiên một cuộc đời êm [E7] ấm
Từ [Am] đây người [C] biết quê [Am] người 
Từ [Dm] đây người [G7] biết thương [Dm] người 
Từ [F] đây người [C] biết yêu [E7] người 
3. Giờ dặt [E7] dìu mùa [Am] xuân theo én về 
Mùa bình [E7] thường, mùa [Am] vui nay đã về 
Mùa xuân mơ ước [C] ấy xưa có về [Am] đâu 
Với khói [Dm] bay trên [G] sông gà đang gáy trưa bên [Am] sông 
Một trưa [F] nắng thôi hôm [E7] nay mênh [Am] mông
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa xuân đầu tiên

Văn Cao
1. Rồi dặt [E7] dìu mùa [Am] xuân theo én về 
Mùa bình [E7] thường mùa [Am] vui nay đã về 
Mùa xuân mơ ước [C] ấy đang đến đầu [Am] tiên 
Với khói [Dm] bay trên [G] sông gà đang gáy trưa bên [C] sông 
Một trưa [F] nắng vui cho [E] bao tâm [E7] hồn 
2. Rồi dặt [E7] dìu mùa [Am] xuân theo én về 
Người mẹ [E7] nhìn đàn [Am] con nay đã về 
Mùa xuân mơ ước [C] ấy đang đến đầu [Am] tiên 
Nước mắt [Dm] trên vai [G] anh giọt sưởi ấm đôi vai [C] anh 
Niềm vui [F] phút giây như [E7] đang long [Am] lanh 
ĐK: [C] Ôi giờ [E] phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu [F] tiên
[C] Ôi giờ phút trong [E] tay anh đầu tiên một cuộc đời êm [E7] ấm
Từ [Am] đây người [C] biết quê [Am] người 
Từ [Dm] đây người [G7] biết thương [Dm] người 
Từ [F] đây người [C] biết yêu [E7] người 
3. Giờ dặt [E7] dìu mùa [Am] xuân theo én về 
Mùa bình [E7] thường, mùa [Am] vui nay đã về 
Mùa xuân mơ ước [C] ấy xưa có về [Am] đâu 
Với khói [Dm] bay trên [G] sông gà đang gáy trưa bên [Am] sông 
Một trưa [F] nắng thôi hôm [E7] nay mênh [Am] mông

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com