1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa xuân hiến tế

Lm. Ân Đức - Mạnh Tăng
Nguồn: thanhcavietnam.net