1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa xuân nơi Trường Sa

Cuộn trang

Mặn lên da là [Dm] biển Mặn [G] xuống tóc là [C] trời Lính đảo không trắng [Em] nổi Yêu hay đừng em [A] ơi Nơi mây nước nối [Dm] liền Làng [F] đảo kê đỉnh [C] sóng Chỉ [A] một nét thư [Gm] nghiêng Cũng [A] xuân về xôn [Dm] xao [Dm] Sóng sóng dội bốn [Gm] bề Đảo chìm và đảo [Bb] nổi Thương nhau thì em [C] nhé Cưỡi [F] sóng tìm nhau [Dm] thôi [Gm] Đảo đảo mọc thành [C] chùm Lính làm hoa cho [Em] biển Mùa [Bb] xuân Trường Sa [A] trẻ Như binh nhất binh [Dm] nhì [Dm] Dẫu cuối đất cùng [Gm] trời Vẫn [C] nồng nàn Tổ [F] Quốc Câu dân ca đằm [Em] ngọt Ru ru mầm đá [A] lên Mùa [Dm] xuân nơi đầu [Gm] sóng Hoa bão táp chờ [F] em Cánh trắng như nỗi [C] nhớ Anh [A] gửi vào tháng [Dm] giêng

Video hướng dẫn