1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa xuân từ những giếng dầu

Cuộn trang

[Am] hu hú [G] hù, à [Em] ha, há [Am] ha x 2 [Am] Mùa xuân đến từ những giếng dầu Mùa xuân đến từ những nụ hoa thắm [C] màu Mùa xuân đến rạo rực lòng [Dm] ta Mùa xuân [F] đến [G] làm đẹp bài [Am] ca Mùa [G] xuân từ những giàn [F] khoan Giữa biển [Dm] khơi nghìn trùng sóng [Am] vỗ Mùa [Dm] xuân từ những bàn [F] tay Với tấm [G] lòng việt nam Liên [Am] Xô Mùa [G] xuân từ những giàn [F] khoan Hỏi biển [Dm] sâu ở đầu mỏ [Am] quý Mùa [Dm] xuân hạnh phúc tình [F] yêu Em hãy [G] cười để mùa xuân thêm [Am] xuân

Video hướng dẫn