1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa xuân về trên Tây nguyên

Cuộn trang

Mùa Xuân [C] về trên nơi [C/G] nơi, cất tiếng líu [G7] lo muôn chim gọi [C] bầy Chim hót [G7] mừng vui xuân [C] sang , tiếng gió vi [C/E] vu ru êm nhẹ [C] nhàng Kía buôn [C] làng đang vui [C/G] say , tiếng trống buông xa [G7] khua vang núi [C] rừng Gió đánh [G7] động cành hoa [C] mai, gió ngất [F] ngây say [C/E] hương rượu [C] Cần Đón đón chúa xuân [F] về ,ta hát giữa đất trời bao [C] la [Dm] Cho em thơ ca [F] hát , cho bướm [G7] say, bướm say hoa kết [C] tình Hát hát khúc xuân [F] nồng ,em hát giữa núi rừng Cao [C] nguyên [E] Em cô sơn [G7] nữ má em [G] hồng e thẹn mừng [C] xuân Xuân ơi ! Xuân [G7] hời , Xuân [C] ơi ! Xuân ơi ! Xuân [G7] hời , Xuân [C] ơi !

Video hướng dẫn