1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa

Nguyễn Văn Hiển - Thơ: Vi Phương
Nguồn: thanhcavietnam.net