1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mực tím mồng tơi

Cuộn trang

Chuyện [Dm] mình ngày thơ ấu hái chung mồng [Gm] tơi về chơi trò sách [Dm] vở Tháng năm lớn dần mình chung [F] lớp lưu luyến rồi yêu [A] nhau. Kể từ [Dm] đó em hái mực mồng [Gm] tơi Mực mồng tơi màu [Dm] tím viết thư tình cho [A] anh Thương thương màu tím [A7] buồn hẹn nhau quán bên [Dm] đường. Thì [Dm] thầm chuyện đôi lứa chẳng ai được [Gm] nghe vì em còn mắc [Dm] cỡ Nếu anh nói lại chuyện hai [F] đứa em sẽ giận nghe [A] anh. Tình yêu [Dm] đó em viết từng bài [Gm] thơ Mực mồng tơi màu [Dm] tím với duyên tình ban [A] sơ Qua bao ngày tháng [A7] dài tình khôn lớn ai [Dm] ngờ. Có [C] hôm anh thầm hỏi riêng [F] em, nếu một [A7] mai tình lỡ làm sao [Dm] đành Nếu một [A] mai chia đôi người đôi ngã, em có [Gm] buồn có [F] nhớ lắm không [A] em. Cớ [C] sao anh hỏi chuyện không [F] vui, ngàn lần [A7] không vì em lỡ yêu [Dm] rồi Chắc trời [A] cao sẽ thương hai đứa mình em sẽ [Gm] chờ và [F] gọi mãi tên [Dm] anh. Dòng [Dm] đời tưởng êm xuôi có ai ngờ [Gm] đâu tình nay đã lỡ [Dm] rồi Bóng đêm chớ buồn về giăng [F] mắt tím ngắt từng trang [A] thơ. Ngày xưa [Dm] đó, em thích mực mồng [Gm] tơi Mực mồng tơi màu [Dm] tím viết thư tình cho [A] anh Hôm nay tình lỡ [A7] rồi mồng tơi tím trong [Dm] đời.

Video hướng dẫn