1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mừng hát Noel (File Cassette 1970)

Chưa biết
Nguồn: thanhcavietnam.net