1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mừng Phật đản

Cuộn trang

1. Trầm [A] đốt khói tôn bay trang nghiêm hương nén [F#m] bày Đứng [D] nơi nhìn Phật [A] đài tâm thư [E7] thản Trong [A] tiếng mõ thêng thang chuông ngân như đón [F#m] chào Nơi [E7] sinh Phật như đóa hoa rạng [A] màu ĐK: Sinh [D] nhật Phật Thích Ca muôn [A] người vui thiết tha Xin [C#m] cầu nơi Đức [F#m] Phật lòng vị [E7] tha Xin [D] Ngài ban phước cho nhân [A] loại mau ấm no Hương [E7] đài vang kinh tự hương khói [A] mờ 2. Từ [A] khắp bốn phương trời ai ai đồng cất [F#m] lời Ca [D] mừng ngày Phật [A] Đản vui phơi [E7] phới Nguồn [A] ánh sáng huy hoàng reo trên can nẻo [F#m] đàn Lòng [E7] từ bi thánh thoát theo nhịp [A] đàn

Video hướng dẫn