1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mừng Trung thu

Cuộn trang

Ông trăng ông [G] sao, ông [C] xuống đây [G] mau Cùng [Am] em ra [C] phố đón [Am] mừng trung [D] thu Ông trăng ông [G] sao, ông [C] xuống đây [G] mau Cùng [Am] em ra [C] phố đón [D] trung thu [G] về. Trung [G] thu vui ghê ca [Em] hát say [Am] mê Đèn [C] hoa đèn bướm, đèn [Em] ngôi sao [G] nhỏ Trung thu vui ghê ca [Em] hát say [Am] mê Đèn [C] hoa đèn [D] bướm đèn về quê [G] em.

Video hướng dẫn