1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mừng tuổi mẹ

Cuộn trang

Mỗi mùa xuân [Gm] sang Mẹ [F] tôi già thêm một [Bb] tuổi. [G7] Mỗi mùa xuân [Cm] sang ngày [F] tôi xa mẹ càng [Bb] gần. [D7] Rồi mùa xuân [Gm] ấy, tóc trắng mẹ bay Như gió, như [Cm] mây bay qua đời [Eb] con Như gió, như [F] mây bay qua thời [D7] gian. Ôi mẹ của [Gm] tôi. Mẹ [G] già như chuối chín [C] cây Gió lay mẹ [Gm] rụng, con [Bb] phải mồ [D7] côi. [Gm] Gió lay Mẹ [Bb] rụng, con phải mồ [D7] côi. [G7] Mồ [Cm] côi [C] tội lắm ai ơi! [Gm] Đói cơm khát [Bb] nước biết người nào [D7] lo. Đói cơm khát nước biết người nào [Gm] lo. Mỗi mùa xuân [Gm] sang Mẹ [F] tôi già thêm một [Bb] tuổi. [G7] Mỗi mùa xuân [Cm] sang ngày [F] tôi xa mẹ càng [Bb] gần. [D7] Dù biết như [Gm] thế, tôi vẫn phải tin, Tôi vẫn phải [Eb] tin mẹ đang còn [Bb] trẻ. Mỗi mùa xuân [Cm] về mẹ thêm tuổi [F] mới. Mỗi mùa xuân [Bb] mới [D7] con mừng tuổi [G] mẹ.

Video hướng dẫn