highlight chords
Mười đóa sen [Em] thơm quê mình Đồng Lộc
Hóa thân [B7] thành huyền thoại Ngã [Em] Ba
Đi ra đi [Am] vô nơi mô nỏ [Em] biết
Mười chị [G] sống quên mình [C] thác nằm lại [B7] trọn tình với [Em] quê.
Có [B7] phải còn vương [Em] vấn, riêng [D] tư còn vương [G] vấn
Và [Am] còn nhiều tâm [C] sự nên nắng gió quê [D] mình cứ [Em] cười cứ [B7] reo
Em [Em] gửi lược gương [Am] đây, bồ kết [F] đây bến sông [C] xưa còn [G] đợi
Về mà tắm gội cho mượt [B7] tóc thơm mà nhắm [Am] dung nhan mãi [G] mãi
Tuổi thanh [B7] xuân dẫu hy [Am] sinh mà bất [Em] tử
Nên quê [D] mình trang sử còn [C] ghi ơ [G][B7]
Ơi dòng [Em] La, dòng [G] La, ơi ngọn [Am] núi Hồng [F] Lĩnh
Ru [C] ai, ru ai mà [G] ngọt thương ai, thương [D] ai mà [B7] cứ rưng [Em] rưng
* Ơi Hà [Em] Tĩnh, Hà [G] Tĩnh trong điệu [Am] hát giận [F] thương
Thông xanh reo [C] ca Đồng Lộc sen thơm, sen [D] thơm mười [B7] đóa sen [Em] thơm
Sen [Am] thơm mười [B7] đóa sen [Em] thơm
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mười đóa sen thơm

Phạm Phương Thảo
Mười đóa sen [Em] thơm quê mình Đồng Lộc
Hóa thân [B7] thành huyền thoại Ngã [Em] Ba
Đi ra đi [Am] vô nơi mô nỏ [Em] biết
Mười chị [G] sống quên mình [C] thác nằm lại [B7] trọn tình với [Em] quê.
Có [B7] phải còn vương [Em] vấn, riêng [D] tư còn vương [G] vấn
Và [Am] còn nhiều tâm [C] sự nên nắng gió quê [D] mình cứ [Em] cười cứ [B7] reo
Em [Em] gửi lược gương [Am] đây, bồ kết [F] đây bến sông [C] xưa còn [G] đợi
Về mà tắm gội cho mượt [B7] tóc thơm mà nhắm [Am] dung nhan mãi [G] mãi
Tuổi thanh [B7] xuân dẫu hy [Am] sinh mà bất [Em] tử
Nên quê [D] mình trang sử còn [C] ghi ơ [G][B7]
Ơi dòng [Em] La, dòng [G] La, ơi ngọn [Am] núi Hồng [F] Lĩnh
Ru [C] ai, ru ai mà [G] ngọt thương ai, thương [D] ai mà [B7] cứ rưng [Em] rưng
* Ơi Hà [Em] Tĩnh, Hà [G] Tĩnh trong điệu [Am] hát giận [F] thương
Thông xanh reo [C] ca Đồng Lộc sen thơm, sen [D] thơm mười [B7] đóa sen [Em] thơm
Sen [Am] thơm mười [B7] đóa sen [Em] thơm

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com