1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Muối men cho đời

Hồng Trần Phạm Đình Đài

Nguồn: thanhcavietnam.net