1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mười năm tình Chúa

Lm. Trinh Quang , OP

Nguồn: thanhcavietnam.net