highlight chords
Một [Am] thương tóc xoã mơ [F] màng
Hai [Dm] thương em ăn [C] nói dịu [E7] dàng mà lại [Am] có duyên
Ba [C] thương má [F] lúng đồng [C] tiền
Bốn [Dm] thương đôi [E7] mắt như sao [G7] hiền mùa [C] thu
Năm thương năm [G] thương em biết trông [Am] chờ
Dù [F] anh đi chinh [E7] chiến bao năm [Dm] tháng xa rời quê [C] hương
Sáu [Am] thương là [E7] thương em vững cương [Am] thường
Bảy [Dm] thương nết [E7] na trăm đường em khéo [Am] khôn
Tám [A] thương trong [D] trắng tâm [A] hồn
Đẹp [Bm] tươi đẹp tươi như [C#m] ánh trăng [F#m] tròn đầu [Bm] thôn
Chín [D] thương là thương tiếng cười [Bm] giòn 
Ngàn [F#m] năm gỗ [C#m] đá cũng [D] còn ngất [E7] ngây
Mười [D] thương em xinh [A] quá là đôi bàn [D] tay
Bàn [F#m] tay măng dệt [D] mộng cho [F#m] ngày tương [Bm] lai
Để cùng [D] anh xây đắp cho ngày [Bm] mai
Tình [E7] yêu thương chan chứa giữa trời tự [A] do
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mười thương

Phạm Đình Chương
Một [Am] thương tóc xoã mơ [F] màng
Hai [Dm] thương em ăn [C] nói dịu [E7] dàng mà lại [Am] có duyên
Ba [C] thương má [F] lúng đồng [C] tiền
Bốn [Dm] thương đôi [E7] mắt như sao [G7] hiền mùa [C] thu
Năm thương năm [G] thương em biết trông [Am] chờ
Dù [F] anh đi chinh [E7] chiến bao năm [Dm] tháng xa rời quê [C] hương
Sáu [Am] thương là [E7] thương em vững cương [Am] thường
Bảy [Dm] thương nết [E7] na trăm đường em khéo [Am] khôn
Tám [A] thương trong [D] trắng tâm [A] hồn
Đẹp [Bm] tươi đẹp tươi như [C#m] ánh trăng [F#m] tròn đầu [Bm] thôn
Chín [D] thương là thương tiếng cười [Bm] giòn 
Ngàn [F#m] năm gỗ [C#m] đá cũng [D] còn ngất [E7] ngây
Mười [D] thương em xinh [A] quá là đôi bàn [D] tay
Bàn [F#m] tay măng dệt [D] mộng cho [F#m] ngày tương [Bm] lai
Để cùng [D] anh xây đắp cho ngày [Bm] mai
Tình [E7] yêu thương chan chứa giữa trời tự [A] do

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com