1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Muôn tạo vật ơi

Lm. Chu Văn Quang
Nguồn: thanhcavietnam.net