highlight chords
intro
..|-------[A7]-------|-----[Dm7]----|------[G7]----|--[C]--|---[G]/b---|
e.|-------0-------0--------1------1-------1-------1-------0--------0--|
b.|-----2-------2--------1------1-------0-------0-------1--------0----|
g.|---0-------0--------2------2-------0-------0-------0--------0------|
d.|-------------------0------0----------------------------------------|
a.|-0-------0---------------------------------------3--------2--------|
e.|---------------------------------3-------3-------------------------|
.
sa rang [Am]he, cư ma [Dm7]rưn, mu os [G]bô, ta/ a [C]phưn [G/b]man
sum chu [Am]kyo-so, ha nưn [Dm7]ma, i chên [G]ha-ki-him tưn [C]man [G/b]
Đk:
Oh hes [Am]sa ri ban cư, as [Dm7]chim bô ta, [G]ba mê tan ba chi [C]o-un lyo [G/b]dô
i byo [Am]rê cư, ip mack [Dm7]chum, cham [F]si, cho po tun [G7]che, i te rô i roh kê
[C]him ko, a na [E7]chun kê non, cư ri cô [Am]man han kê
na i roh [G7]kê no rư, ruê [F]chi myon [C]so, My Love
no bô chi môs tan, ne ma [Dm]chi mak nơn [G7]mến
.
him [C]ko, a na chun kê [E7]non, cư ri cô bô [Am]nen kê
na tô han [G7]bon no rư, ruê [F]chi myon so, [C]My Love
non tưt chi môs [Dm]tan, sa rang han ta [G7]ne man
vesens2
kên [Am]chan ha, cư ma [Dm7]rư, an sư [G]ro-un ko chis [C][G/b]man
e su [Am]myon so, u so [Dm7]tô, u rin cư, [G]chieu nu mun [C][G/b]man
Lead:-
e |---8-9--12p---------9-12p-8-8s9----|
b |-9----------9-9s10-----------------|
g |-----------------------------------|
d |-----------------------------------|
a |-----------------------------------|
e |-----------------------------------|
.
Oh hes [Am]sa ri ban cưn, as [Dm]chim bô ta, [G]ba mê tan ba chi [C]o-un [G/b]lyo dô
i byo [Am]rê cư, ip mack [Dm]chum, cham [F]si cho, po tun [G7]che, i te rô i roh kê
[C]him ko, a na [E7]chun kê non, cư ri cô [Am]man han kê
na i ron [G7]kê no rư, ruê [F]chi myon [C]so, My Love
non [Dm]bô chi môs tan, [G7]ne ma chi mak nun mun
.
[C]him ko, sa na [E7]chun kê non, cư ri cô [Am]bô nen kê
na tô han [G7]bon no rư, ruê chi [F]myon so, [C]My Love
non [Dm]tưt, chi môs [G7]tan, sa rang han ta ne man
My [C]Love
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

My Love - Lee Seung Chul

nhạc hàn quốc
intro
..|-------[A7]-------|-----[Dm7]----|------[G7]----|--[C]--|---[G]/b---|
e.|-------0-------0--------1------1-------1-------1-------0--------0--|
b.|-----2-------2--------1------1-------0-------0-------1--------0----|
g.|---0-------0--------2------2-------0-------0-------0--------0------|
d.|-------------------0------0----------------------------------------|
a.|-0-------0---------------------------------------3--------2--------|
e.|---------------------------------3-------3-------------------------|
.
sa rang [Am]he, cư ma [Dm7]rưn, mu os [G]bô, ta/ a [C]phưn [G/b]man
sum chu [Am]kyo-so, ha nưn [Dm7]ma, i chên [G]ha-ki-him tưn [C]man [G/b]
Đk:
Oh hes [Am]sa ri ban cư, as [Dm7]chim bô ta, [G]ba mê tan ba chi [C]o-un lyo [G/b]dô
i byo [Am]rê cư, ip mack [Dm7]chum, cham [F]si, cho po tun [G7]che, i te rô i roh kê
[C]him ko, a na [E7]chun kê non, cư ri cô [Am]man han kê
na i roh [G7]kê no rư, ruê [F]chi myon [C]so, My Love
no bô chi môs tan, ne ma [Dm]chi mak nơn [G7]mến
.
him [C]ko, a na chun kê [E7]non, cư ri cô bô [Am]nen kê
na tô han [G7]bon no rư, ruê [F]chi myon so, [C]My Love
non tưt chi môs [Dm]tan, sa rang han ta [G7]ne man
vesens2
kên [Am]chan ha, cư ma [Dm7]rư, an sư [G]ro-un ko chis [C][G/b]man
e su [Am]myon so, u so [Dm7]tô, u rin cư, [G]chieu nu mun [C][G/b]man
Lead:-
e |---8-9--12p---------9-12p-8-8s9----|
b |-9----------9-9s10-----------------|
g |-----------------------------------|
d |-----------------------------------|
a |-----------------------------------|
e |-----------------------------------|
.
Oh hes [Am]sa ri ban cưn, as [Dm]chim bô ta, [G]ba mê tan ba chi [C]o-un [G/b]lyo dô
i byo [Am]rê cư, ip mack [Dm]chum, cham [F]si cho, po tun [G7]che, i te rô i roh kê
[C]him ko, a na [E7]chun kê non, cư ri cô [Am]man han kê
na i ron [G7]kê no rư, ruê [F]chi myon [C]so, My Love
non [Dm]bô chi môs tan, [G7]ne ma chi mak nun mun
.
[C]him ko, sa na [E7]chun kê non, cư ri cô [Am]bô nen kê
na tô han [G7]bon no rư, ruê chi [F]myon so, [C]My Love
non [Dm]tưt, chi môs [G7]tan, sa rang han ta ne man
My [C]Love

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com