highlight chords
[A] My sweet [Em] lord
[A] Hm, my [Em] lord
[A] Hm, my [Em]lord
[A] I really want to [D] see you
[Bm] Really want to [D] be with you
[Bm] Really want to [D] see you lord
But it [F#m] takes so [B7] long, my [Em] lord
[A] My sweet [Em] lord
[A] Hm, my [Em] lord
[A] Hm, my [Em] lord
[A] I really want to [D] know you
[Bm] Really want to [D] go with you
[Bm] Really want to [D] show you lord
That it [F#m] won't take [B7] long, my [Em] lord (hallelu – [A] jah)
My sweet [Em] lord (hallelu – [A] jah)
Hm, my [Em] lord (hallelu – [A] jah)
My sweet [Em] lord (hallelu – [A] jah)
I really want to [D] see you
Really want to [D7] see you
Really want to [B7] see you, lord
Really want to [E] see you, lord
But it [G#m] takes so [C#7] long, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
My sweet [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
Hm, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
My, my, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
I really want to [E] know you (hallelu- [C#m] jah)
Really want to [E] go with you (hallelu- [C#m] jah)
Really want to [E] show you lord (aaah)
That it [G#m] won't take [C#7] long, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
Hmm [F#m] (hallelu- [B] jah)
My sweet [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
My, my, [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
Hm, my [F#m] lord (hare [B] krishna)
My, my, my [F#m] lord (hare [B] krishna)
Oh hm, my [F#m] sweet lord (hare [B] krishna)
Oh-uuh-[F#m] uh (hare [B] hare).
Now, I really want to [E] see you (hare [C#m] rama)
Really want to [E] be with you (hare [C#m] rama)
Really want to [E] see you lord (aaah)
But it [G#m] takes so [C#7] long, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
Hm, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
My, my, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
My sweet [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
My sweet [F#m] lord (krishna [B] krishna)
My [F#m] lord (hare [B] hare)
Hm, [F#m] hm (Gurur [B] Brahma)
Hm, [F#m] hm (Gurur [B] Vishnu)
Hm, [F#m] hm (Gurur [B] Devo)
Hm, [F#m] hm (Mahesh [B] wara)
My sweet [F#m] lord (Gurur [B] Sakshaat)
My sweet [F#m] lord (Para [B] brahma)
My, my, my [F#m] lord (Tasmayi [B] Shree)
My, my, my, my [F#m] lord (Guruve [B] Namah)
My sweet [F#m] lord (Hare [B] Rama).
[F#m] (hare [B] krishna)
My sweet [F#m] lord (hare [B] krishna)
My sweet [F#m] lord (krishna [B] krishna)
My [F#m] lord (hare [B] hare)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

My sweet Lord

The Beatles , George Harrison
[A] My sweet [Em] lord
[A] Hm, my [Em] lord
[A] Hm, my [Em]lord
[A] I really want to [D] see you
[Bm] Really want to [D] be with you
[Bm] Really want to [D] see you lord
But it [F#m] takes so [B7] long, my [Em] lord
[A] My sweet [Em] lord
[A] Hm, my [Em] lord
[A] Hm, my [Em] lord
[A] I really want to [D] know you
[Bm] Really want to [D] go with you
[Bm] Really want to [D] show you lord
That it [F#m] won't take [B7] long, my [Em] lord (hallelu – [A] jah)
My sweet [Em] lord (hallelu – [A] jah)
Hm, my [Em] lord (hallelu – [A] jah)
My sweet [Em] lord (hallelu – [A] jah)
I really want to [D] see you
Really want to [D7] see you
Really want to [B7] see you, lord
Really want to [E] see you, lord
But it [G#m] takes so [C#7] long, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
My sweet [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
Hm, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
My, my, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
I really want to [E] know you (hallelu- [C#m] jah)
Really want to [E] go with you (hallelu- [C#m] jah)
Really want to [E] show you lord (aaah)
That it [G#m] won't take [C#7] long, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
Hmm [F#m] (hallelu- [B] jah)
My sweet [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
My, my, [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
Hm, my [F#m] lord (hare [B] krishna)
My, my, my [F#m] lord (hare [B] krishna)
Oh hm, my [F#m] sweet lord (hare [B] krishna)
Oh-uuh-[F#m] uh (hare [B] hare).
Now, I really want to [E] see you (hare [C#m] rama)
Really want to [E] be with you (hare [C#m] rama)
Really want to [E] see you lord (aaah)
But it [G#m] takes so [C#7] long, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
Hm, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
My, my, my [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
My sweet [F#m] lord (hallelu- [B] jah)
My sweet [F#m] lord (krishna [B] krishna)
My [F#m] lord (hare [B] hare)
Hm, [F#m] hm (Gurur [B] Brahma)
Hm, [F#m] hm (Gurur [B] Vishnu)
Hm, [F#m] hm (Gurur [B] Devo)
Hm, [F#m] hm (Mahesh [B] wara)
My sweet [F#m] lord (Gurur [B] Sakshaat)
My sweet [F#m] lord (Para [B] brahma)
My, my, my [F#m] lord (Tasmayi [B] Shree)
My, my, my, my [F#m] lord (Guruve [B] Namah)
My sweet [F#m] lord (Hare [B] Rama).
[F#m] (hare [B] krishna)
My sweet [F#m] lord (hare [B] krishna)
My sweet [F#m] lord (krishna [B] krishna)
My [F#m] lord (hare [B] hare)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com