highlight chords
				                 
Verse 1 
 

  [C]       [Am]            [F] 
If there were no words no where to speak 
     [G]        
I would still here you 
  [C]       [Am]          [F]    
If there were no tears no way to feel inside 
      [G]      
I"d still feel for you 
     
Chorus: 
   [Em]        [F]    [G]     [Em]
And even if the sun refused to shine 
   [Em]     [F]    [G]     [Fmaj7] 
Even if romance ran out of rhyme 
   [Am]             [F]         [G]   
You would still have my heart until the end of time 
      [F]        [G]       [C] 
You"re all I need, my love , my Valentine 
 

     
Verse 2 
   [C]     [Am]          [F]  
All of my life I have been waiting for 
     [G]      
All you give to me 
    [C]   [Am]    
You"ve open my eyes 
       [F]            [G] 
And shown me how to love unselfishly 
   [Em]         [F]           [Em] 
I"ve dreamed of this a thousand times before 
    [Em]         [F]       [Fmaj7] 
In my dreams I couldn"t love you more 
    [Am]            [F]        [G] 
I will give you my heart until the end of time 
    [F]        [G]          [C] 
You"re all I need, my love, my Valentine 
 

     [Em]     [F]    [G]    [Em] 
And Even if the sun refused to shine 
     [Em]      [F]       [Fmaj7] 
Even if romance ran out of rhyme 
      [Am]         [F]         [G]   
You would still have my heart until the end of time 
    [F]        [G]         [Em]    [Am] 
"Cause all I need, is you, my Valentine Wohoooh! 
      [F]        [G]       [C] 
You"re all I need, my love , my Valentine 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

My valentine

				                 
Verse 1 
 

  [C]       [Am]            [F] 
If there were no words no where to speak 
     [G]        
I would still here you 
  [C]       [Am]          [F]    
If there were no tears no way to feel inside 
      [G]      
I"d still feel for you 
     
Chorus: 
   [Em]        [F]    [G]     [Em]
And even if the sun refused to shine 
   [Em]     [F]    [G]     [Fmaj7] 
Even if romance ran out of rhyme 
   [Am]             [F]         [G]   
You would still have my heart until the end of time 
      [F]        [G]       [C] 
You"re all I need, my love , my Valentine 
 

     
Verse 2 
   [C]     [Am]          [F]  
All of my life I have been waiting for 
     [G]      
All you give to me 
    [C]   [Am]    
You"ve open my eyes 
       [F]            [G] 
And shown me how to love unselfishly 
   [Em]         [F]           [Em] 
I"ve dreamed of this a thousand times before 
    [Em]         [F]       [Fmaj7] 
In my dreams I couldn"t love you more 
    [Am]            [F]        [G] 
I will give you my heart until the end of time 
    [F]        [G]          [C] 
You"re all I need, my love, my Valentine 
 

     [Em]     [F]    [G]    [Em] 
And Even if the sun refused to shine 
     [Em]      [F]       [Fmaj7] 
Even if romance ran out of rhyme 
      [Am]         [F]         [G]   
You would still have my heart until the end of time 
    [F]        [G]         [Em]    [Am] 
"Cause all I need, is you, my Valentine Wohoooh! 
      [F]        [G]       [C] 
You"re all I need, my love , my Valentine 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com